Maria Ersdotter (22/2 1798-5/3 1855)

Hon föds i Göksnåre nr 2, Norrgården med föräldrarna Jan Larsson (25/8 1780-1/4 1831) och Maria (Maja) Jansdotter (11/11 1771-7/9 1834) Hon flyttar till Österleufsta 1817. 1826 flyttar hon till Löten och gifter sej med fördelstorparen och fiskaren Lars Eric Larsson Löfstedt (23/11 1786-22/11 1855) Han är änkling och har barnen Anna Greta (21/2 1816-8/3 1868) som flyttar till Gävle 1831, Johanna (3/6 1817-2/9 1911), Carl Petter (28/11 1819-7/1 1860), Eva Maja (17/9 1820-17/2 1877), Lena Caisa 11/3 1822-) De får tillsammans Stina Erica (15/3 1828-25/10 1866) se nedan, Johannes (19/3 1831-20/4 1880) se nedan och Anders Gustav (18/1 1835-18/4 1839) som dör 4 år gammal utan angiven dödsorsak. Hennes man Lars Eric har en notering om stöld i HFL 1837-41. I HFL 1846-50 står det ”klen arbetsförmåga” och ”straff för stöld” Maria dör i mars 1855, 57 år gammal, av bröstfeber och Lars Eric dör 8 månader senare, 69 år gammal, av lungsot.

Marias bouppteckning redovisar silver för 1.24, koppar 6.10, mässing 0.32, tenn 1.30, järn och bleck 7.9, gångkläder 11.8, husgeråd 28.20, sjöredskap 35.8 (18 skötar, 10 sillnät, 7 siknät, 2 aborrnät, 4 bättre linor, 9 vävskedar, 1 liten båt, 1 segel), kreatur 42 (2 kor, 1 oxe, 1 kalv) , fähus med jordabod och lada 13.16, matbod 3, sjöbod 4.16. Summan blir 127.27 riksdaler banco. Inga skulder. Lars Erik undertecknar bouppteckningen med sitt bomärke.

Lars Eriks bouppteckning redovisar silver för 1, koppar 4.32, mässing 0.16, tenn 0.46, järn 4, diverse 0.29, kvinnas gångkläder 0.29, husgeråd 7.6, diverse 9.28, fiskeredskap 21.24 (ungefär samma uppsättning som i Marias bouppteckning), kreatur 21 (1 ko, 1 liten kalv), sjöbod 4.16, fähus med jordabod och lada 8.44, sängkläder 8.44.

Han har en tillgång värd 90 riksdaler som anges: Upptages 1 st fördelsjord av hemmanet nr 4 i Skärplinge för återstående år.

En kalvhud, 2 ½ tunnor korn, 18 tunnor potatis, 200xx hö och 20 xx halm är tillsammans värt 88 riksdaler och han hade 24 riksdaler kontant. Allt detta ger en summa på 315 riksdaler banco. Efter skulder och begravningskostnader återstår ca 230 riksdaler. Sonen ”Johan Löfstädt” undertecknar bouppteckningen med sitt bomärke.

 

Dottern Stina Erica (15/3 1828-25/10 1866) gifter sej 1856 med strandsittaren Johan Sundell (11/12 1923-27/1 1872) i Sund. Hon dör 1866, 38 år gammal, i Sund, Österlövsta. Han gifter om sej 1868 och dör 1872, 48 år gammal.

 

Sonen Johannes (19/3 1831-20/4 1880) är strandsittare på Löten 1856. Han gifter sej i 1858 med Johanna Christina Bouveng (17/11 1829-29/12 1899) De får Maria Christina (25/11 1858-5/2 1947) och Jan Eric (25/5 1861-12/10 1866) som dör 5 år gammal. De flyttar 1861 till Sunds ägor där de blir strandsittare och fiskare. De får Charlotta Carolina (25/12 1864-29/8 1941) De flyttar 1871 till Österänge nr 3 1/16 mantal som de köper. Johannes dör 1880, 49 år gammal av lunginflammation. Hans hustru dör 1899, 70 år gammal. Dottern Charlotta Carolina gifter sej 1882 med Adolf Satz (7/5 1859-21/12 1908) från Västland.