Maja Greta Lundholm (20/9 1818-31/3 1877)

Hon är född och uppväxt i jordetorpet Göksnåre 7:12 med föräldrarna artelleristen Lars Lundholm och Greta Larsdotter (11/10 1782-25/1 1857) Hon flyttar, 17 år gammal, 1835 till Gårdskär. 1836 flyttar hon till Flottskär. Hon kommer tillbaka hem 1839 och 1840 flyttar hon till Göksnåre nr 1A. Samma år flyttar hon vidare till Göksnåre nr 1B. 1841 flyttar hon till Flottskär och 1842 hem till mamma hos Erik Matsson. Hon gifter sej med drängen Anders Berggren (11/12 1816-7/11 1863) vid Flottskär år 1843 och de får sonen Anders (21/2 1843-) innan de flyttar till Börstil samma år.

1856 bor de på Eds ägor och han är nybyggare. De ha Johan Wilhelm (7/2 1845-), Carl Fredrik (

27/11 1847-), Anna Greta (31/5 1851-), Petter (31/1 1855-) Anders dör 1863 och hon anges som fattig. Hon gifter om sej 1863 med gruvarbetaren Anders Bergman (1810-27/11 1876) och flyttar till Lugnet, Börstils by. Han har blivit straffad 1852 för första resan stöld. Han döms för andra resan stöld till 2 års straffarbete som som tilländagår 8/5 1869. Maja Greta bor sedan våren 1867 hos hennes son kronobåtsman Carl Fredrik Fors Berggren i Hökhuvud. Från 1870 anges Anders som fattighjon och han dör 1876. Hon flyttar till fattiggården och dör själv 1877, 58 år gammal.