Lovisa Andersdotter (5/1 1848-6/5 1889)

 

Lovisa föds i Åsmundbo men bor senare i backstugan, Västerbo med föräldrarna Anders Persson (12/3 1808-29/12 1895) och Maja Greta Larsdotter (26/12 1812-4/12 1874)

Hon flyttar 1864 till Vavd som piga. Hon kommer tillbaka 1865 och flyttar igen 1866 till torpare Hållstrand under Ängskär nr 1. 1868 flyttar hon till faktorn Johan Kolling och hans familj på Ängskärs lastageplats som piga. 1873 flyttar hon till Lilla Rångsön, Forsmark och 1874 kommer hon tillbaka till Ängskärs lastageplats. 1875 flyttar hon tillbaka till torpare Hållstrand. 1877 flyttar hon till Gävle kvarter IV, fastighet 90 som piga hos sjötullvaktmästaren Anders Gustav Engström med familj. Hon flyttar med dem till fastighet 305. Hon flyttar sen till kvarter II fastighet 201 som piga hos en skollärare. Hon flyttar 1880 till första kvarteret andra avdelningen i Korsnäs och gifter sej med brädgårdsarbetaren Johan Jansson (13/12 1855-1/11 1885) från Börstil. De får Anna Augusta (26/7 1880-19/6 1892) och Johan Robert (8/6 1884-7/8 1885) De är nu 29 respektive 36 år gamla, han har ett yrkesarbete och de har två barn. Framtiden är ljus men bara åtta år senare ska hela denna lilla familj vara borta. Det börjar med att deras son dör i början av augusti 1885, bara 14 månader gammal, av hjärnhinneinflammation och hennes man dör knappt tre månader senare, 30 år gammal av tuberkulos och hjärtfel. Lovisa dör själv 1889, 48 år gammal, av tuberkulos. Deras knappt 9-åriga dotter Anna Augusta får flytta till grannfastigheten och hennes 64-åriga farbror Jan Petter Jansson (19/1 1825-17/5 1896) och hans 67-åriga hustru hustru Anna Maria Lind (10/11 1822-18/5 1906) Anna Augusta dör 1892, bara 11 år gammal av charlakansfeber.