Leufsta bruk under släkten De Geer

1629-1652

Louis de Geer (17/11 1587-19/6 1652) Han föddes i Liege och gifte sej 1612 med Adrienne Gerard (1590-22/12 1734) Han var en vallonsk-nederländsk-svensk köpman och industriidkare. Han var vän med Axel Oxenstierna och har kallats för “den svenska industrins fader”. Han var även initiativtagare till Sveriges första handelskompani. Han kom ursprungligen från Belgien, men växte upp i Nederländerna och flyttade till Sverige vid 23 års ålder. Han blev svensk adelsman 1641. Han blev far till sexton barn och dog 64 år gammal i Amsterdam. Han bodde aldrig på bruket och det är tveksamt om han någonsin besökte det. Hans tredje son Emanuel tar över.

 

1652-1692

Emanuel de Geer (23/11 1624-12/6 1692) Han föddes i Amsterdam. Han förbättrade brukets kyrka. Leufsta blev på 1670-talet Sveriges största järnbruk. Han bodde aldrig på bruket, var ogift och hade inga barn så han, när han dog, 67 år gammal i Hamburg, testamenterade bruket till sin brorson Charles.

 

1692-1730

Charles de Geer (1669-16/9 1730) Herrgårdsanläggningen stod färdig ca 1702. År 1706 köpte bruket Göksnåre nr 2. Ryssarna brände ner bruket 1719 men det byggdes upp i sin nuvarande form under 1720-talet. 1722 köpte bruket det skuldsatta Göksnåre nr 3 men man sålde då det vidare. Han var också ogift och hade inga barn så han, när han dog 71 år gammal, gjorde genom testamente av 6 maj 1730 all sin fasta egendom till fideikommiss och utnämnde till förste innehavare därav, med förbigående av två äldre bröder, sin brorson Charles d. y. Denne var då blott tio år gammal.

 

1730-1778

Charles de Geer (30/1 1720-7/3 1778) Han föddes i Finspång. Han kom till bruket 1739 och tog över driften 1741. Han var, förutom industriman, även vetenskapsman, entomolog (insektsforskare) Han gifte sej 1743 med Catharina Charlotta Ribbing af Zernava, (24/11 1720-21/5 1787) Bruket köpte Göksnåre nr 1, Göksnåre nr 5 B och Göksnåre nr 6A och B under åren 1743-1747. År 1764 köpte man Gåksnåre nr 3 för andra gången. De fick 8 barn och äldste sonen Charles tar över. Han dog 58 år gammal.

 

1778-1805

Charles de Geer (8/3 1747-13/1 1805) Han föds i i Leufsta bruk. Han gifter sej 1770 med Ulrica Elisabeth von Liewen (24/2 1747-16/5 1775) som dog 1775. Han gifte om sej 1777 med Elenore Vilhelmina von Höpken (5/10 1755-20/4 1793) Han ansågs vara sveriges rikaste magnat och blev riksdagsman 1778. Han fick fem barn och äldste sonen tar över. Charles dog 57 år gammal i Stockholm.

 

1805-1861

Carl de Geer (9/5 1781-8/8 1861) Han föds i Stockholm och gifter sej 1810 med Ulrika Sprengtporten (20/8 1793-22/9 1869) Han kallades Excellensen av folket på bruket. Han ansågs, liksom sin far, vara sveriges rikaste magnat. Bruket köpte Göksnåre nr 5A år 1825. De fick en dotter, Sophia Eleonora Charlotta men hon fick inte överta fideikommisset. Hon fick däremot ärva Strömsbergsverken, Örbyhus gods och Utansjö bruk (i Ångermanälvens utlopp). Arvtagaren som utsågs var Excellensens kusins son Carl Emanuel från Frötuna. Carl dog 80 år gammal.

 

1861-1877

Carl Emanuel de Geer (14/2 1817-8/10 1877) Han föddes på Frötuna gård i Rasbo. Han kallades baron Manne av folket på bruket och ansågs vara relativt välvilligt inställd till det vanliga folket. Han moderniserade bruket. Han var ogift och hade inga barn så han, när han dog, 60 år gammal i Stockholm, testamenterades bruket till hans bror Louis.

 

1877-1887

Louis de Geer (27/11 1824-7/6 1887) Han föddes på Frötuna gård i Rasbo. Han gifte sej 1858 med Vendla Mariana Johanna Sofia von Wright (12/7 1833-8/1 1868) som dog 34 år gammal. Han gifte om sej 1880 med Louise Ulrika Sparre (22/10 1852-2/5 1937) Han moderniserade bruket. Han fick 7 barn varav äldste sonen Carl Louis Emanuel tar över. Louis dog 62 år gammal i Stockholm.

 

1887-1914

Carl Louis Emanuel de Geer (10/12 1859-21/9 1914) Han föddes på Väsby gård. Han kallades gode baron Carl. Han var ogift och hade inga barn så han, när han dog, 54 år gammal i Leufsta, fick hans bror Louis ta över .

 

1914-1919

Louis de Geer (8/8 1866-1925) Han föddes på Frötuna gård i Rasbo. Han gifte sej 1892 med Märta Johanna Fredrika Cederström (25/4 1868-13/9 1982) De fick 2 barn och skilde sej 1905.