Lena Kaisa Jansdotter (7/3 1826-17/4 1861)

Hon föds i Magön med föräldrarna Jan Olsson (27/8 1797-25/12 1860) och Lena Kaisa Årman (26/1 1795-11/9 1846) Hon flyttar hemifrån som piga 1849 och tillbaka 1850. 1853 flyttar hon till Långbron, Österleufsta och gifter sej med Carl Löfqvist (17/11 1821-9/8 1903) från Österlövsta. De får Carl Gustaf (22/10 1854-17/1 1855) och flyttar till Gåvastbo 1854. Sonen dör 1855 knappt 3 månader gammal av slag. 12/2 1856 får de en pojke som dör odöpt 17/2 och samma år tar de emot fosterdottern Johanna Catharina Friskman (10/2 1852-21/11 1933) från båtsmanstorpet i Göksnåre.

De får själva sonen Carl Gustaf (3/10 1857-26/2 1938) Lena Cajsa dör 1861, 35 år gammal, av vattusot. Den nioåriga fosterdottern Johanna Catharina får då flytta till Kullen. Carl gifter om sej i december samma år med Anna Lovisa Ersdotter (22/1 1834-1/2 1899) från Årböle, Hållnäs. Anna Lovisa har med sej sin oäkta son Johan Emanuel (7/11 1857-1/10 1904) Hon har även haft Johan Fredrik (29/1 1861-13/3 1861) som dött 1 ½ månad gammal av bröstlidande. De får tillsammans Fredric (16/7 1862-12/9 1932), Christina Charlotta (30/5 1864-8/2 1937), Claes (3/10 1866-12/10 1935) År 1868 flyttar de till Löten. Carl är nu 47 år gammal och kallas för förre bruksarbetaren och numera arbetskarl. De får Axel (5/7 1870-), tvillingarna August (4/6 1873-7/12 1873 ) som dör 6 månader gammal av tarmkatarr och Anna Lovisa (4/6 1873-9/2 1874 ) som dör 8 månader gammal av bröstlidande samt Adolf Wilhelm (6/9 1874-2/6 1934) Sonen Klas flyttar till Gävle 1886 och dottern Kristina gör det också 1888. År 1893 är bara den 23-årige sonen Axel kvar hemma och de flyttar till Säteribyggningen, Köpstaden på Skärplinge ägor. Carl är nu 72 år gammal och blind. Från 1896 anges han dessutom som fattighjon. Anna Lovisa dör 1899, 65 år gammal, av lunginflammation, sonen Axel är arbetare och flyttar till Gävle och själv flyttar Carl till fattighuset. Han dör 1903, 81 år gammal, av ålderdomssvaghet.