Lars Petter Lundholm (4/4 1812-9/4 1867)

Han är född i Gävle och uppväxt i jordetorpet Skäret och har föräldrarna artelleristen Lars Lundholm (28/3 1779-före 1825) från Göksnåre nr 6A och Greta Larsdotter (11/10 1782-25/1 1857) Han flyttar som 15-åring 1827 till Göksnåre nr 2B. 1928 flyttar han till Skaten och 1930 till Olarsbo. 1832 flyttar han till Magön och 1833 till Skaten igen. 1834 flyttar han till Börstil. 1836 bor han på Börstils bys ägor som kronobårsman med namnet Lätting. Han har gift sej med Stina Jansdotter (1804-20/12 1886) från Forsmark och de har sonen Jan Petter (29/6 1834-1/12 1848) som dör 14 år gammal. De får Johanna Fredrika (18/1 1840-20/12 1920) se nedan och Lovisa (26/10 1842-16/9 1890) se nedan. Han blir brofogde i början på 1860-talet och han dör 1867, 55 år gammal.

 

Dottern Johanna Fredrika (18/1 1840-20/12 1920) gifter sej med Anders Petter Topp (10/10 1831-16/12 1907) hon dör 1920, 80 år gammal, i Botarsbo, Valö.

 

Dottern Lovisa (26/10 1842-16/9 1890) flyttar till Stockholm 1857 och kommer tillbaka 1859. Hon gifter sej 1863 med Eric Ersson (12/12 1830-4/3 1912) från Börstil. Hennes födelsedatum anges då som 2/12 1842 och hon använder faderns namn Lundholm. De får Elin Lovisa (15/6 1864-18/3 1891) Hon dör 1890, 47 år gammal, Gammelbyn, Börstil.