Lars Petter Lundholm (4/4 1812-9/4 1867)

Han är född i Gävle och uppväxt i jordetorpet Göksnåre 7:12 med föräldrarna artelleristen Lars Lundholm och Greta Larsdotter (11/10 1782-25/1 1857) Han flyttar som 15-åring 1827 till Göksnåre nr 2B. 1928 flyttar han till Skaten och1930 till Olarsbo. 1832 flyttar han till Magön och 1833 till Skaten igen. 1834 flyttar han till Börstil. 1836 bor han på Börstils bys ägor som kronobårsman med namnet Lätting. Han har gift sej med Stina Jansdotter (1804-) från Forsmark och de har sonen Jan Petter (29/6 1834-1/12 1848) som dör 14 år gammal. De får Johanna Fredrika (18/1 1840-), Lovisa (26/10 1842-) Han blir brofogde i början på 1860-talet och han dör 1867, 55 år gammal.