Lars Petter Andersson (24/5 1844-19/2 1917)

Lars Petter föds i Skållbo men bor senare i backstugan, Västerbo med föräldrarna Anders Persson (12/3 1808-29/12 1895) och Maja Greta Larsdotter (26/12 1812-4/12 1874) Han påbörjar en lång svit av drängplatser inom byn 1861. Först till Snickars, 1863 till Göksnåre nr 4, 1864 till Göksnåre nr 5,1865 till Göksnåre nr 1, 1866 till Göksnåre nr 5 igen. 1867 till Snickars igen, 1868 till Göksnåre nr 6, 1869 till Göksnåre nr 1, 1871 till Göksnåre nr 6, 1872 till Göksnåre nr 2, 1873 tillbaka till Göksnåre nr 6, 1880 till Göksnåre nr 4, 1883 till Göksnåre nr 2, 1895 med husbonden till Göksnåre nr 4, Han dör 1917, 72 år gammal efter att ha haft 14 olika drängtjänster under hela sitt vuxna liv.