Lars Hållgren (27/9 1810-14/9 1834)

Han föds i Skållbo med föräldrarna Lars Nilsson (14/11 1780-23/4 1849) från Göksnåre nr 4 och Maja Nilsdotter (1769-13/5 1837) i Skållbo. Han flyttar 1826 till Griggebo och kommer tillbaka till Skållbo 1827. 1829 flyttar han till NorrFinnbo och 1831 till Griggebo. 1834 flyttar han till Stockholm och byter samtidigt namn till Hållgren. Han kommer till Klara där han fått anställning och bostad hos hyrkusken Carl Blank på Malmtorgsgatan 5. I augusti utbröt en koleraepidemi i Stockholm som tog 3655 liv. Även om det är en stort dödstal så är det knappt hälften av motsvarande dödstal i Göksnåre samma år i förhållande till befolkningsmängden. Lars var då hyrkuskdräng och dog på Piperska muren på Kungsholmen som var ett av de provisoriska sjukhus som upprättats. Han dog 2 veckor före sin 24-årsdag.