Lars Eklund (16/7 1783-25/7 1862)

Lars Jansson föds i Göksnåre 6B med föräldrarna Frälsebonde Johan Johansson (25/10 1745-26/4 1831) och Caisa Larsdotter (26/9 1746-16/1 1818) När han är 15 år flyttar han till Hjelmunge som dräng 1798, 1801 flyttar han tillbaka till Göksnåre och då nr 2, Norrgården. 1802 flyttar han till Leufsta.1804 flyttar vidare han till Hille socken utanför Gävle. Där blir han inneboende hos Anders Östling i Stigslunds tegelbruk. Efter ytteligare två år, 5/10 1806, gifter han sej med slottstimmermansdottern Cajsa Greta Östergren (25/7 1786-10/2 1824), hennes far slottstimmermannen Anders Östergren är giftoman. De flyttar till Gävle och fastighet nr 306 där han blir skeppstimmerman. De får Lars Erik (7/6 1810-), Gustafva Carolina (3/9 1812-), Carl Johan (18/12 1814-) som anges som jungman i kajutvakt innan han anges han som rymd 1833, Catrina Margreta (24/4 1821-) som gifter sej med styrman Per Martin Nordin (14/6 1818-) och Sofia Maria (1/2 1824-) som flyttar till Stockholm 20/8 1846. Från 1811 är Lars skeppare. Hans hustru dör 1824 9 dagar efter den femte förlossningen, endast 38 år gammal. Hennes bouppteckning redovisar guld för 2.4 skilling Banco, silver för 22.24, tenn för 9.8, malm och mässing för 2.40, koppar för 7.28, järn och bleck för 8.36, glas och porslin för 15.24, husgeråd för 43.00, linne och gångkläder för 41.32, sängkläder för 31, 1 ko och en liten gris för 19.32, hennes andel av gården No 306 i första kvarteret är värd 200 skilling Banco och en fastighet i Stigslund 100, hon har skulder på 136.32, varav 10 till bonden Jan Jansson i Göksnåre (hennes svärfar) Man ser att deras ekonomi var betydligt bättre än de vi är vana med från Göksnåre under samma tid. Lars gifter om sej med Anna Hedblad (1777-1855) som dör 1855 av kolera. Lars dör själv 1862 efter att han fyllt 79 år.