Läraren Carl Erik Eriksson (17/11 1847-3/1 1929)

Carl Erik är den första personen från Göksnåre som får ett jobb utanför jordbruks- och hantverkssektorn.

Han föds i Göksnåre i skattehemmanet Göksnåre nr 4 (Sörgården)

Far: Erik Erson. Mor: Anna Brita f. Wahlberg.

Han blir 1866 som 18-åring lärare i den sk. ersättningsskolan som då byggs i Årböle. Någon speciell utbildning hade han inte. Han bor länge kvar hemma och tituleras skolmästare i husförhörsböckerna. Möjligen flyttar han till någon form av tjänstebostad 1874.

22/4 1878 gifter han sej med Ida Matilda Löfström från Wahlbo utanför Gävle och de flyttar till ett ställe i Vedlösa rote på Pålsbos ägor. Han tituleras småskollärare och de får barnen Karl Fredrik (30/1 1879) och Ida Anna Theresia (28/4 1880)

De flyttar till Sätra i Västlands socken 1881 där de fram till sekelskiftet får 9 barn till varav 2 dör i tidig ålder. Carl tituleras nu först ”lärare i mindre folkskolan” och sedan åter ”småskolelärare”

Han är nu också ägare av 58 600/1 600 000 mantal i fastigheten Sandby nr 7.

Äldsta sonen Karl Fredrik (30/1 1879) är sk. seminarieelev och blir sen ”examinerad folkskollärare. Han anges som frånvarande vid den militära inskrivningen år 1900 men mönstrar i Uppsala senare. Barnaskaran är som flest 1900 med 9 hemmavarande barn innan äldsta dottern Ida Anna Theresia då flyttar hemifrån. Hon tar tjänst som en av ett antal pigor åt bruksförvaltaren i Carlholms bruk, Fredrik Wilhelm Haglund. Hon kommer tillbaka hem efter ett år. År 1908 gifter hon sej med bankbokhållaren Erik Eriksson (9/8 1880) från Ovanåker i Hälsingland.

Senare beskrivs även sonen Gustav Einar (27/9 1895) som seminarieelev.

Carl Erik Eriksson avlider 3/1 1929, 82 år gammal. Som dödsorsak anges tarmsår och någonting med pulsåder.