Kommunfullmäktige från byn 1956

Av de som satt i Hållnäs kommunalfullmäktige 1956 var det 5 stycken som bodde i eller var född i byn.

Rune Sörehall, Göksnåre nr 4 var ej med på bild.

Magnus Holmgren, Göksnåre nr 4, Kumlet.

Karl Hjalmar Olsson, Göksnåre nr 6, A.

Gösta Lundgren, skogvaktare, Fågelsången.

Elmer Andersson, Vavd, född i Göksnåre nr 6, A. Lustigt nog är han son till brukare August Hjalmar Andersson som var Karl Hjalmar Olssons företrädare på detta hemman.

1956 satt 5 personer i komunalfullmäktige som var boende  eller födda i Göksnåre. Förutom dessa 4 som vi har bild på så var det också Rune Sörehall.