Karl Erik Österberg (21/3 1875-2/10 1947)

Han föds i Göksnåre 6A med föräldrarna brukaren och frälsebonden Mats Österberg (20/8 1843-31/10 1914) och Katarina Sofia Vestergren (21/11 1839-19/4 1914)

Han flyttar 1895 till Göksnåre 2B som dräng, 1896 flyttar han till Gunnarsbo, Forsmarks socken som arbetare, i april 1902 flyttar han tillbaka till Hållnäs och nu till sin syster Kristina Matilda i Årböle som dräng.

I november samma år flyttar han tillbaka till Gunnarsbo, Forsmark, nu anges han som dräng. 1905 flyttar han till Korssen, Sanda, Hargs socken. Han blir jordbruksarbetare och gifter sej samma år med Anna Maria Matsson (16/12 1880-29/4 1963) från Harg och de får Gunhild Maria (11/8 1906-2/8 2000) se nedan, Edit Josefina (23/6 1908-30/4 1994) se nedan, Anna Linnea (8/4 1911-22/10 1944) se nedan, Karl Sven (23/9 1913-8/7 2009) se nedan och Emmy Vilhelmina (27/5 1917-19/9 2012) se nedan.

Karl Eriks titel ändras till skogsarbetare och sen torpare. 1919 flyttar hela familjen utom Anna Linnea till Karlsäter, Ambricka, Älvkarleby. Anna Linnea flyttar istället till sina morföräldrar i Västeräng, Söderharg.

I Ambricka blir han arrendator och de får nu också Erik Uno Sixten (5/11 1919-24/7 1936) se nedan och Majlis Viola Alice (20/4 1923-20/12 2008) se nedan. De bor kvar med yngsta dottern till 1945 då de flyttar till Myrbo 3:76 där han dör 1947, 72 år gammal. Anna Maria lever ända till 1963 när hon dör 82 år gammal.

 

Dottern Gunhild Maria (11/8 1906-2/8 2000) gifter sej 1930 med Erik Emanuel Eriksson (22/10 1904-28/8 1961) Han dör 1961, 56 år gammal och hon dör 2000, 93 år gammal i Älvkarleby.

 

Dottern Edit Josefina (23/6 1908-30/4 1994) gifter sej 1939 med Tyko Herman Sanden (14/4 1905-7/9 1976) från Västland. Han dör 1976, 71 år gammal och hon dör 1994, 85 år gammal båda i Uppsala.

 

Dottern Anna Linnea (8/4 1911-22/10 1944) gifter sej 1939 med timmerman Karl Erik Oskar Gustafsson (7/7 1919-24/10 1966) från Hammarby, Uppland. Hon dör 1944, 33 år gammal, av polio i Enskede, Stockholm. Hon begravdes på Marma kyrkogård i Älvkarleby. Hennes man gifter om sej 1954 och dör 1966, 47 år gammal, i Jönköping.

 

Sonen Karl Sven (23/9 1913-8/7 2009) gifter sej 1942 med Rut Barbro Viola (29/10 1922-28/3 2003) Han dör 2009, 95 år gammal, i Älvkarleby.

 

Dottern Emmy Vilhelmina (27/5 1917-19/9 2012) gifter sej 1940 med Oskar Sigurd Larsson (29/6 1915-20/1 1998) Hon dör 2012, 95 år gammal, i Söderfors.

 

Sonen Erik Uno Sixten (5/11 1919-24/7 1936) dör 1936, 16 år gammal.

 

Dottern Majlis Viola Alice (20/4 1923-20/12 2008) gifter sej med Stig Bernhard Lindersson (28/4 1923-16/1 1987) från Danderyd. Hon dör 2008, 85 år gammal, i Upplands Väsby.