Karl August Kraft (29/6 1859-18/1 1943)

En Karl August Kraft bodde i skogen vid Riddaräng som ligger ca 2 km söder om Skaten i en större kolarkoja, han har också en sjöbod vid Globodarna ca 1 km från Riddaräng. Kojmuren finns fortfarande kvar, dörrarna till sjöboden sitter numera på en lada i Skaten. Han har träben efter en olycka och som vanligt i sådana här fall går, kanske framförallt hos barnen, rykten om trolldom, ondska och annat.

Hans träben finns idag att beskåda på bruksmuseet i Forsmark.

 

Sanningen är att denne Karl August Johansson Kraft (29/6 1859-18/1 1944) föddes i Klockrike socken, Motala, Östergötland. Hans föräldrar var skomakaren Johan August Eriksson (13/11 1835-) hans hustru Johanna Andersdotter (29/12 1835-8/4 1863) i Mittorp på Frösetorp Westergårds ägor. Han får där 1861 brodern Alfred Theodor (12/3 1861-25/4 1861) som dör 1 ½ månad gammal. De flyttar till Sqvalbäckskärret. Där får han brodern Oskar (28/5 1862-27/6 1882) innan de flyttar till Motala där hans mor dör 27 år gammal, av tuberkulos. 1865 får Karl August, 6 år gammal, tillsammans med sin lillebror flytta tillbaka till Klockrike och nu till gamla fattighuset. Där bor pojkarna med 30 andra personer. Det finns 2 systar, 3 och 6 år gamla och en pojke 20 år gammal men alla andra är mellan 40 och 85 år gamla. Efter 9 år, 15 år gammal, flyttar han till Sörby Norrgård, Brunnby som dräng. 1875 flyttar han till Nybygget på Örbäcks ägor och 1877 Hammarsmedstorp på Norrby ägor. 1878 går flytten till Björkeberg, Linkelösa Kvarn som dräng. 1881 flyttar han till Stockholm och sen tillbaka till Västergötland och Björkeberg. 1883 flyttar han till Karlsborgs garnisonsförsamling. Det anges att ”kapitulationstiden” slutar 20/4 1885 men han flyttar 10/5 1884 tillbaka till Björkeberg. Han flyttar samma år till Gällsta Bergsäng, Vallentuna och 1885 flyttar han till Vinterhälla, Hölö där han anges som ”soldaten vid värvade arméns diciplinkompani ” med nummer 98. Han blir sen dräng där innan han överförs 1886 till ” i socknen utan fast bostad” Han flyttar därifrån 21 oktober 1887 och kommer till Luleå i början av 1888 där han anges som arbetare.

Han jobbade troligen som rallare i Västernorrland där han var bokförd i Luleå. År 1890, 31 år gammal förlorade han sitt ena ben när han blev överkörd av ett tåg på Gellivarebanan som färdigställdes 1893. Ett träben tillverkades åt honom i snickeriverkstaden.

29 november 1897 anges han som utflyttad till Forsmark. Nästan 2 månader senare, 22 januari 1898 registreras han i Forsmark där han då bla bor i en sjöbod. Bland många olika sysslor jobbade han med brunnsgrävning vilket innebar att han måste ha varit väldigt rörlig trots sitt handikapp. Tex omnämns att han sprängde i brunnar och skulle då hinna upp för stegen innan det small.

1915 flyttar han in till Göksnåre utmark och bosätter sej vid Riddaräng tills 1917 då han flyttar tillbaka till Forsmark. 1919 kommer han tillbaka igen men då bor han i hemmanet Rångsen ända till 1940 då han flyttar till Skaten för att året efter som 82-åring flytta till ålderdomshemmet i Forsmark. Han dör 1943 i den aktningsvärda åldern 83 år. Då han var barnlös och hans bror dog 20 år gammal som skoarbetare hade han inga släktingar.

Den stuga han bott i 1940-41 ska ha stått i södra delen av Skaten på västra sidan av vägen. Den köptes av Bengt Sandström i Ängskär och drogs på släde med häst av Arne Björkeholm. Vid Rundskär blev det stopp bla för att medarna var slut. Då fick man hjälp av åkare Buss-Kalle fram till Ängskärsvägen. Där ska den nu vara den stuga som står där i korsningen Ängskärsvägen-Skatenvägen. Den köptes senare av fiskaren med trålaren Argos, Arne Wahlström.

Från 2020 har stugan genomgått en stor om- och tillbyggnad.