Jordemödrar

Redan på 1700-talet började barnmorskor utbildas i Sverige. De reglerades att barnmorskor i varje stad skulle skickas till Stockholm för utbildning. Sen utökades detta till att gälla även landsbygden men på begäran av bondeståndet upphävdes det kravet för att landsbygdens socknar inte ville bekosta detta.

Barnmorska kallas också ackuschörska, ursprungligen förlossningsläkare, av franska accoucheur.

Hållnäs fick en barnmorska 1812 men då hennes kompetens var mycket bristfällig anlitades Österlövsta barmorska fru Lyman istället. Efter en del problem med betalning anlitades Katarina Söderkvist från Julö som blev frielev vid barnmorskeanstalten i Stockholm. Folke Thörnvall har skrivit om detta i Hållnäs förr och nu.

I Göksnåre finns inga spår av någon barnmorska förrän 1853, se nedan.

Före förekomsten av barnmorskor och även långt efter att de började finnas fick man i byarna förlita sej på en äldre kvinna som, ofta efter ett stort antal egna förlossningar, kunde hjälpa till. De kalades jordemor. Ordet kan höra samman med det fornnordiska jod, som betyder barn, avkomma. Det kan även härstamma från sedvänjan att det var hon som lyfte barnet “från jorden” för att överlämna det till fadern.I Norge och Danmar är detta fortfarande benämningen på det vi kallar barnmorska.

 

1818 börjades det att först sporadiskt och sen konsekvent att anges vem som bistod kvinnan vid förlossningen.

Speciellt finner vi fyra kvinnor som innehade denna uppgift under olika perioder

 

1818-1825

Frälsebondehustrun Brita Ersdotter (3/2 1752-2/7 1826) i Göksnåre nr 6A var jordemor minst 7 år. Hon var med om minst 34 förlossningar, fram till att hon var 73 år gammal, hon dog 1 år senare. Hon hade själv bara ett barn.

 

1827-1843:

Frälsebondehustrun Brita Jansdotter (1/9 1773-19/5 1843) i Göksnåre nr 2B var jordemor 17 år. Hon var med om 100 förlossningar, fram till att hon var 70 år gammal då hon dog. Hon hade själv fött 4 barn.

 

1845-1852:

Skattetorparhustrun Christina Ersdotter (27/5 1796-20/2 1854) i Snickars, var jordemor 7 år. Hon var med om 27 förlossningar, fram till att hon var 56 år gammal, hon dog 1 år senare. Hon hade själv fött 7 barn.

 

1855-59:

Frälsebondehustrun Kaisa Stina Persdotter (9/9 1811-5/10 1871) i Göksnåre nr 1B var jordemor i minst 5 år. Under den tiden skedde 28 förlossningar varav hon bistod vid ungefär hälften. Vid den andra hälftenav förlossningarna var det socknens barnmorska Katarina Söderkvist som assisterade. Kajsa Stina var 48 år strax innan kyrkoboken slutade redovisa dessa uppgifter. Hon hade själv fött 8 barn.

 

Från 1862 finns inga uppgifter om vem som bistod vid förlossningarna.

 

Under första halvan av 1900-talet var skattebondehustrun Gustava Larsson (4/1 1865-8/1 1947) från Göksnåre nr 4C jordemor i byn. Hon hade själv fött 3 barn.