Jordbruksundersökning 1944

Till skillnad mot den undersökning som gjordes 1916 så riktar denna in sej på den materiella standarden. Inget tas upp om djur, utsäde och skörd.

Arealer:

Arealerna redovisas på ett annat sätt än 1916 och dessutom var alla frälsehemman i brukets ägo. De arealer som då redovisas var de som varje bonde, utom skattebönderna, arrenderade.

På 1920-talet friköptes dessa hemman och arealerna är i de flesta fall lika 1944 som då. G3B har minskat ca 5,5 ha medan G5B har ökat ca 9 ha.

Arrenderad yta i själva byn var 1916 ca 355 ha, den yta som friköptes var ca 180 ha och den yta som ägs 1944 är ungefär lika mycket som friköptes.

1916 var en stor del (265 ha) av den arrenderade ytan äng. 1944 är det bara ca 25 ha som är äng.

Då Gimo Österby bruks AB som tog över efter Leufsta inte var intresserade av ängsmark och bönderna dessutom hade ca 65 ha skog 1944 är slutsatsen att ca 250 ha, framförallt ängsmark, verkar ha omvandlats till skog mellan 1916 och 1944.

De tidigare skattebönderna hade fortfarande kvar sin skog dvs Göksnåre nr 4, 54-120 ha och Nyböle 200 ha.

Tidigare torp som friköpts hade fått mellan 2 och 6 ha skog.

Åkrarna var för de flesta aktiva jordbrukare på 8-10 ha. Som mest hade Sörgården med 14,5 ha.

De mindre enheterna urskiljer sej tydligt med 1,5-3 ha.

Utmål är ett område för gruvdrift. Slåtarn i Skaten 1,3 ha och Årböle 2:3 hade 3,0 ha. Bakgrunden till detta är okänd.

Gödsel och urin:

Det är ytterst sparsamt med dessa faciliteter. Endast sex av dessa gårdara har cementerade anordningar för gödseloch urin.

Radsåningsmaskiner:

En av de vanligaste utrustningarna som alla med lite större åkerarealer har. Enda undantaget är Nyböle.

 

Bild: DigitaltMuseum

Slåttermaskiner:

En av de vanligaste utrustningarna som alla med lite större åkerarealer har. Även torpet Skäret har en.

Bild: DigitaltMuseum

Hästräfsor på hjul:

En av de vanligaste utrustningarna som alla med lite större åkerarealer har. Även torpet Skäret har en.

 

Bild: DigitaltMuseum

Släpräfsor:

Stenmo och några av bönderna i Årböle har även en släpräfsa förutom en på hjul.

Bild: DigitaltMuseum

Mjölkningsmaskinanläggning:

Fem av de tidigare frälsebönderna nämligen 1A, 3A, 3B, 5B och 6A har investerat i dessa.

Fyra av bönderna i Årböle har också mjölkningsmaskiner

Bild: DigitaltMuseum

Tröskverk:

Göksnåre nr 4 Sörgården hade ett tröskverk som de två andra delarna av nr 4 var delägare i.

Göksnåre 5B och 6B ägde ett tröskverk tillsammans.

Nyböle angav att de lånade eller hyrde ett tröskverk med en stationär brännoljemotor som drivning.

Rångsand var delägare i ett tröskverk.

I Årböle fanns ett tröskverk som flera var delägare i.

Bild: DigitaltMuseum

Självbindare:

I Årböle fanns en självbindare som flera var delägare i.

 

Bild: DigitaltMuseum

Traktorer:

Ingen traktor har ännu gjort sitt intåg i byn, däremot finns en sk EPA-traktor i Stenmo. Detta var personbilar ombyggda till jordbruksmaskiner. De kallades också biltraktor, dragbil eller autotraktor. Namnet EPA kom från lågprisvaruhuset EPA

Elmotorer:

Då vatten finns indraget på de flesta ställen, se nedan, borde en motor användas för denna pumpning. Det är oklart om de användes även för annat. Det finns även gårdar som anger att de har vatten indraget men ingen elmotor, kan det vara så att man pumpade för hand?

 

Vattenledning:

Djurens behov av vatten är mycket större än människornas, det kan man se på att man först drar in vattenledning i djurstallar och först sedan i boningshuset.

 

Avlopp:

Avlopp i bostaden fanns i fyra gårdar, dels de två största sk skattehemmanen Sörgården och Nyböle och dels i de två med nyligen nybyggda bostadshus nämligen Göksnåre 6A och Göksnåre 7:12. Detta var troligen i alla, säkert för 7:12, endast sk gråvatten, dvs diskbänk och ev tvättställ. Torrdasset var det som gällde fortfarande. I Göksnåre 7:12 installerades vattentoalett i början av 1960-talet.

El:

Med tanke på att elen kom till Hållnäs 1941 så har utbyggnaden av nätet och installationen i husen gått fort.

Alla har el för belysning.

10 st gårdar har även det som kallas el för drivkraft. Lite oklart vad som menas.

Ingen har elspis och ingen har elektrisk varmvattenberedare.

Här följer alla data för respektive hemman och torp, totalt ca 30 st:

Göksnåre nr 1A

Ägare: John Henry Andersson

Göksnåre 7:8

Åker                                                          8,0 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  0,25 ha

Skogsmark                                             –

Övrig mark                                              –

Totalt                                                        8,5 ha

Gödslestad av cement                         Ja

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Ja

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1 (delägare)

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            1

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 –

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       1

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre 2A, Norrgården

Ägare: Hjalmar Lövgren

Brukas av: Karl Brodin (svärson, min anm.)

Göksnåre 7:10

Åker                                                          1,5 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               1,25 ha

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  2,0 ha

Skogsmark                                             –

Övrig mark                                              –

Totalt                                                        5,0 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          –

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     –

Hästräfsor på hjul                                 –

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Nej

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre nr 2B

Ägare: Karl Gunnar Karlsson

Göksnåre 7:7

Åker                                                          9,0 ha

Trädgård                                                 0,3 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             13,7 ha

Övrig mark                                              3,0 ha

Totalt                                                        26,0 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Nej

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre nr 3A

Ägare: Bernhard Eriksson

Göksnåre 7:3, 17/200 mantal

Åker                                                          8,5 ha

Trädgård                                                 0,3 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           1,50 ha

Annan betsesäng

Skogsmark                                             13,0 ha

Övrig mark                                              2,2 ha

Totalt                                                        25,0 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            1

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       1

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre nr 3B

Ägare: Johan Ivar Johansson

Göksnåre 7:6

Och Vavd nr 5 200/600 mantal

Åker                                                          11,0 ha

Trädgård                                                 0,15 ha

Slåtteräng                                               2,0 ha

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  2,5 ha

Skogsmark                                             18,35 ha

Övrig mark                                              4,0 ha

Totalt                                                        38,0 ha

Gödslestad av cement                         Ja

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Ja

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            1

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre nr 4 A, Sörgården

Ägare: Gustav Emil Andersson

Göksnåre 43, ¼ mantal

Åker                                                          14,5 ha

Trädgård                                                 0,15 ha

Slåtteräng                                               1,0 ha

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  4,0 ha

Skogsmark                                             120 ha

Övrig mark                                              12 ha

Totalt                                                        151,65 ha

Gödslestad av cement                         Ja

Av annat material                                   Ja

Finns cementerad urinbrunn              Ja

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                1 (delägare och ansvarig)

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       1

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          1 (delägare och ansvarig)

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Ja

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre nr 4 B, Kumlet

Ägare: Magnus Holmgren

Göksnåre 43, 7/48 mantal

Åker                                                          8,5 ha

Trädgård                                                 0,5 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             95 ha

Övrig mark                                              25 ha

Totalt                                                        129,0 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                1 (delägare)

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       1

Elmotor större än 1 hk                          1 (delägare)

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre nr 4 C, Larssons

Ägare: Karl Anselm Larsson

Göksnåre 43, 5/48 mantal

Åker                                                          8,0 ha

Trädgård                                                 0,3 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  2,5 ha

Skogsmark                                             53,7 ha

Övrig mark                                              25 ha

Totalt                                                        89,5 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                1 (delägare)

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          1 (delägare)

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre nr 5B

Ägare: Johan Helmer Karlsson

Göksnåre 7:5

Åker                                                          9,0 ha

Trädgård                                                 0,4 ha

Slåtteräng                                               1,0 ha

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  1,0 ha

Skogsmark                                             1,0 ha

Övrig mark                                              7,6 ha

Totalt                                                        20,0 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            1

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                1 (delägare)

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       1

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Nej

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre nr 6A

Ägare: Karl Hjalmar Olsson

Göksnåre 7:3, 7/100 mantal

Åker                                                          7,5 ha

Trädgård                                                 0,4 ha

Slåtteräng                                               2,0 ha

Kultiverad betsesäng                           3,0 ha

Annan betsesäng

Skogsmark                                             7,0 ha

Övrig mark                                              1,1 ha

Totalt                                                        19,1 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            1

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       1

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Ja

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre nr 6B

Ägare: August Jansson

Göksnåre 14, 10/100 mantal

Åker                                                          11,0 ha

Trädgård                                                 0,5 ha

Slåtteräng                                               2,0 ha

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  10,0 ha

Skogsmark                                             12,0 ha

Övrig mark                                              5 ha

Totalt                                                        40,5 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1 (delägare och ansvarig)

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                1 (delägare)

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       1

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre, Skäret

Ägare: Joel Holmgren

Göksnåre 7:9, 5/100 mantal

Åker                                                          6,0 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               0,25 ha

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             6,0 ha

Övrig mark                                              0,5 ha

Totalt                                                        13,4 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          –

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Nej

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre, Västerbo

Ägare: Johan August Andersson

Göksnåre 7:11, 5/200 mantal

Åker                                                          3,0 ha

Trädgård                                                 0,2 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             5,0 ha

Övrig mark                                              1,8 ha

Totalt                                                        10,0 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          –

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     –

Hästräfsor på hjul                                 –

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Nej

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre 7:12, Holmströms

Ägare: Ossian Holmström

Göksnåre 7:12

Åker                                                          2,06 ha

Trädgård                                                 0,05 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             1,0 ha

Övrig mark                                              2,19 ha

Totalt                                                        5,3 ha

Gödslestad av cement                         Ja

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Ja

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          –

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     –

Hästräfsor på hjul                                 –

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Nej

Avlopp i bostadshuset                          Ja

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre, Båtsmanstorpet

Ägare: Per Gustaf Matsson

Göksnåre 7:15

Åker                                                          2,0 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               0,75 ha

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             2,5 ha

Övrig mark                                              0,5 ha

Totalt                                                        6,0 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          –

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     –

Hästräfsor på hjul                                 –

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Nej

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Göksnåre, Rundskär

Ägare: Korsnäs AB

Brukare: Karl Gustav Andersson

Göksnåre 7:28

Arrenderar 1 ha av Joel Andersson i Göksnåre

Åker                                                          3,0 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             –

Övrig mark                                              –

Totalt                                                        3,25 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          –

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     –

Hästräfsor på hjul                                 –

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Skaten

Ägare: Johan Emil Jansson

Skaten nr 1, 1/16 mantal

Åker                                                          4,4 ha

Trädgård                                                 0,3 ha

Slåtteräng                                               4,0

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  7,0 ha

Skogsmark                                             9,3 ha

Övrig mark                                              3,0 ha

Totalt                                                        28,0 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Nej

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Slåttarn, Skaten

Ägare: Carl Verner Sundin

Göksnåre 4 13, 4 14, Slåttarn nr 1 och 2

Åker                                                          1,0 ha

Trädgård                                                 0,08 ha

Slåtteräng                                               3,0 ha

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             –

Övrig mark                                              –

Utmål                                                       1,3 ha

Totalt                                                        5,38 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          –

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     –

Hästräfsor på hjul                                 –

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Nej

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Nyböle

Ägare: Adolf Einar Daniel Eriksson

Brukar: Gustaf Anders Eriksson

Nyböle nr 1, ¼ mantal

Åker                                                          7,0 ha

Trädgård                                                 1,0 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng

Skogsmark                                             112 ha

Övrig mark                                              80 ha

Totalt                                                        200 ha

Gödslestad av cement                         Ja

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Ja

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          –

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     –

Hästräfsor på hjul                                 –

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                1 (lånat eller förhyrt)

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               1 (lånat eller förhyrt)

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       1

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Ja

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     2

Olarsbo

Ägare: Gideon Andersson

Olarsbo nr 1

Åker                                                          6,0 ha

Trädgård                                                 –

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             3,0 ha

Övrig mark                                              –

Totalt                                                        9,0 ha

Gödslestad av cement                         Ja

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Ja

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Stenmo

Ägare: Erik Wiktor Eriksson

Stenmo nr 1, 5/64 mantal

Åker                                                          10,0 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               15,0 ha (under vatten)

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             23,0 ha

Övrig mark                                              –

Totalt                                                        48,25ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               1

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            1

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Magön

Ägare: Maria Gustava Lundholm

Magön nr 1, 10/144 mantal /2 ?

Åker                                                          4,0 ha

Trädgård                                                 0,2 ha

Slåtteräng                                               3,8 ha

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             2,0 ha

Övrig mark                                              20,0 ha

Totalt                                                        30,0 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1 (delägare och ansvarig)

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Nej

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Rångsand

Ägare: Gustav Wilhelm Kjetselberg

Rångsand nr 1

Åker                                                          6,0 ha

Trädgård                                                 0,5 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           2,0 ha

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             17,5 ha

Övrig mark                                              –

Totalt                                                        26,0 ha

Gödslestad av cement                         Ja

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Ja

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     –

Hästräfsor på hjul                                 –

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                1 (delägare och ansvarig)

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       1 (delägare och ansvarig)

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Nej

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Årböle

Ägare: Joel Gerean Jakobsson

Årböle nr 1, 1/8 mantal

Åker                                                          8,0 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               1,0 ha (under vatten)

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             30,0 ha

Övrig mark                                              6,0 ha

Totalt                                                        45,25 ha

Gödslestad av cement                         Ja

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Ja

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1 (delägare och ansvarig)

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            1

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               1

Tröskverk                                                1 (delägare och ansvarig)

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       1

Elmotor större än 1 hk                          1 (delägare och ansvarig)

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Ja

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Årböle

Ägare: Adolf Wilhelm Jansson

Årböle nr 1:4, 1/8 mantal

Åker                                                          9,0 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               2,0 ha (under vatten)

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             22,0 ha

Övrig mark                                              4,0 ha

Totalt                                                        37,25 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            1

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           1 (delägare och ansvarig)

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               1

Tröskverk                                                1 (delägare och ansvarig)

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          1 (delägare och ansvarig)

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Ja

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Årböle

Ägare: Karl Vahlund

Årböle nr 1, 1/8 mantal

Åker                                                          8,0 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               1,75 ha (under vatten)

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  3,0 ha

Skogsmark                                             23,56 ha

Övrig mark                                              0,5 ha

Totalt                                                        37,06 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           1

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               1

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Årböle

Ägare: Karl Johan Gustav Årman

Årböle nr 2, 3/32 mantal

Åker                                                          7,5 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               10,0 ha (under vatten)

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  2,0 ha

Skogsmark                                             35,0 ha

Övrig mark                                              20,0

Totalt                                                        74,75 ha

Gödslestad av cement                         Ja

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Ja

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            –

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               1

Tröskverk                                                1

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          1

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Ja

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Årböle

Ägare: Erik Gunnar Wahlgren

Årböle nr 2:3

Åker                                                          12,0 ha

Trädgård                                                 0,2 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  –

Skogsmark                                             34,0 ha

Utmål                                                       3,0 ha

Övrig mark                                              49,0

Totalt                                                        98,2 ha

Gödslestad av cement                         Ja

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Ja

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            1

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           1 (delägare och ansvarig)

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               1

Tröskverk                                                1 (delägare och ansvarig)

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          1 (delägare och ansvarig)

Vattenledning i bostad                         Ja

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Årböle

Ägare: Karl Gunnar Karlsson

Årböle nr 2, 1/32 mantal

Åker                                                          6,0 ha

Trädgård                                                 0,25 ha

Slåtteräng                                               –

Kultiverad betsesäng                           –

Annan betsesäng                                  0,5 ha

Skogsmark                                             15,0 ha

Övrig mark                                              –

Totalt                                                        21,75 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1 (delägare)

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning            1

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               –

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1

Årböle

Ägare: Emil Eriksson

Årböle nr 1:3, 5/48 mantal

Åker                                                          3,0 ha

Trädgård                                                 0,5 ha

Slåtteräng                                               5,0 ha

Kultiverad betsesäng                           2,0 ha

Annan betsesäng                                  2,0 ha

Skogsmark                                             10,0 ha

Övrig mark                                              6,5 ha

Totalt                                                        29,0 ha

Gödslestad av cement                         Nej

Av annat material                                   Nej

Finns cementerad urinbrunn              Nej

Konstgödselspridare                           –

Stallgödslespridare                              –

Radsåningsmaskiner                          1

Hästhackor                                             –

Potatissättningsmaskiner                   –

Potatisupptagningsmaskiner             –

Mjölkningsmaskinanläggning

Skördetröskmaskiner                           –

Självbindare                                           –

Självavläggare                                       –

Slåttermaskiner                                     1

Hästräfsor på hjul                                 1

Släpräfsor                                               1

Tröskverk                                                –

Spannmålstorkningsanläggning       –

Traktorer vanliga                                    –

Epatraktorer                                            –

Stationära brännoljemotorer               –

Elmotor mindre än 1 hk                       –

Elmotor 1-6 hk                                       –

Elmotor större än 1 hk                          –

Vattenledning i bostad                         Nej

Vattenledning i djurstallarna               Ja

Avlopp i bostadshuset                          Nej

El för belysning                                      Ja

El för drivkraft                                          Ja

El för matlagning                                   Nej

El för varmvatten                                    Nej

Hur många hushåll i brukningsdelen     1