Johanna Helena Persdotter (8/8 1866-8/1 1931)

Hon föds i Göksnåre 5 med föräldrarna Per Johan Löfström (17/8 1842-) och Margareta Johanna Ögren (22/9 1840-1913) Hon flyttar 1887 till s386 Ängskärs lastageplats som piga. 1888 gifter hon sej med sin husbonde torparen Per Johan Sjöstrand (20/11 1856-15/5 1901) Från 1896 anges namnet på deras torp till Stånggrund och 1897 får de en fosterson Johan Emil Sjöstrand (4/10 1889-) Johan Emil flyttar in från Västland men är född i Hållnäs med föräldrarna statdrängen Herman Engelbrekt Sjöstrand och Maria Lovisa Lindgren.

Per Johan dör 1901, 44 år gammal, av lunginflammation, och Johanna Helena flyttar tillsammans med fostersonen till Göksnåre 5 där hennes syster Ida Matilda tagit över. s106. Fostersonen flyttar 1907 till Gävle. Johanna Helena dör 1931, 64 år gammal.