Johanna Ersdotter (8/2 1839-10/8 1924)

Hon föds i Göksnåre 4, Sörgården med föräldrarna skattebonde Eric Ersson (26/10 1790-30/3 1862) och Maria Ersdotter (9/9 1795-21/8 1867) Hon flyttar 1858 till Årböle som piga. Hon flyttar vidare inom Årböle 1861. Där gifter hon sej samma år med sonen i huset Erik Gustav Sätergren (4/8 1830-18/8 1867) och de flyttar till Uddarby, Dannemora. Där blir de skattebönder och får Carl Erik (19/7 1862-) innan de flyttar till Prestarby, Tegelsmora 1863 där de blir brukare av Prestarby 1 och 2 under ägaren. Redan 1864 flyttar de tillbaka till Årböle 3, nu som brukare. Här får de Anders Gustaf (21/1 1865-27/10 1865) som dör nio månader gammal. 1866 flyttar de till Vavd där de blir skattebönder i Vavd 2, 1/8 mantal. Erik Gustaf dör av lungsot 1867 bara 37 år gammal.

Johanna gifter om sej 1868 med drängen i huset Erik Ersson Zettergren (28/4 1843-8/4 1883) från Vavd. Hemmanet ägs av hennes avlidne makes arvingar. De får Johan August (1/6 1870-), Fredrik (1/7 1873-), Alfred (26/10 1875-20/4 1878) som dör drygt två år gammal av sharlakansfeber och Johanna Erika (30/9 1880-) Hennes son från första äktenskapet, Carl Erik flyttar till Tierp 1882 och hennes andra man, Erik, dör 1883 bara 39 år gammal av stranguri. Nu får hon inte bruka hemmanet men får bo kvar som fördelstagare med sina barn. Sonen Fredrik flyttar till Huddinge 1889. Yngsta barnet flyttar hemifrån 1895 och Johanna flyttar 1908, 69 år gammal, till Nordansjö, Sneslingeberg, Börstil tillsammans med sin dotter Johanna Erika Zettergren, hennes man

Anders Eric Karlsson (21/1 1880-) och deras två döttrar som flyttar från Ängskär samtidigt. Johanna dör 1924, 85 år gammal.