Johan Gustav Pehrsson (26/7 1837-22/1 1893)

Johan Gustaf föds i Göksnåre nr 1 med föräldrarna Pehr Andersson (16/1 1804-16/12 1860) och Maja Greta Persdotter (1802-5/4 1872) Han flyttar 1863 tiil Hjälmunge nr 4 som dräng. Han flyttar hem hit 1864 och tillbaka till Hjälminge nr 4 år 1865. Därifrån flyttar han till Fallen, Österleufsta 1866 som dräng åt sin bror som är arrendator av komministerbostället. Redan i maj 1867 flyttar han som dräng till, kronoskattehemmanet Åkerby nr 1. I oktober samma år flyttar han tillbaka till Hållnäs och nu till Slada som dräng. 1868 flyttar han vidare till Storsten där han gifter sej 1869 med dottern i huset Johanna Maria Olsdotter (20/11 1846-17/2 1884) De får Johan Oskar (22/12 1868-18/9 1878) som dör 9 år gammal, Erik August (14/7 1870-30/4 1937) se nedan och ett dödfött flickebarn 18/5 1872. De benämns nu torpare och får Klara Maria (8/10 1873-14/3 1874) som dör 5 månader gammal utan angiven orsak, ett dödfött gossebarn 27/11 1874 och Carl Gustaf (23/12 1876-27/2 1877) som dör 2 månader gammal av medfödd allmän svaghet. Sonen Johan Oskar dör 1878, 3 månader före sin 10-årsdag utan angiven orsak. 1884 dör Johan Gustafs hustru Johanna Maria, 37 år gammal, av lungsot.

Johan Gustaf gifter, 48 år gammal, om sej 1885 med sin svärfars piga den 14 år yngre Anna Stina Larsdotter (2/11 1851-26/5 1920) De får Johan Oskar (15/6 1885-6/8 1978) se nedan, Carl Edvard (26/4 1886-19/8 1957) se nedan, Gustaf Leonard (14/11 1887-9/6 1967) se nedan och Emma Axelia (26/10 1892-28/12 1892) som dör två månader gammal utan angiven orsak. Johan Gustaf dör 1893, 55 år gammal, av lunginflammation.

 

Sonen Erik August (14/7 1870-30/4 1937) gifter sej 1894 med Hilma Katarina Sporrong (6/3 1869-22/6 1932) från Forsmark. Han dör 66 år gammal i Storsten.

 

Sonen Johan Oskar (15/6 1885-6/8 1978) gifter sej 1915 med Julia Wilhelmina Hansson (25/12 1888-13/12 1957) från Västland. Han dör 93 år gammal på Wesslandia i Karlholm.

 

Sonen Carl Edvard (26/4 1886-19/8 1957) Han dör ogift 71 år gammal i Storsten.

 

Sonen Gustaf Leonard (14/11 1887-9/6 1967) gifter sej 1919 med Anna Charlotta Karlsson (25/1 1890-4/9 1941) från Österlövsta. Han dör 79 år gammal Åkerby, Österlövsta.