Johan Gustav Pehrsson (26/7 1837-22/1 1893)

Johan Gustaf föds i Göksnåre nr 1 med föräldrarna Pehr Andersson (16/1 1804-16/12 1860) och Maja Greta Persdotter (1802-5/4 1872) Han flyttar 1863 tiil Hjälmunge nr 4 som dräng. Han flyttar hem hit 1864 och tillbaka till Hjälminge nr 4 år 1865. Därifrån flyttar han till Fallen, Österleufsta 1866 som dräng åt sin bror som är arrendator av komministerbostället. Redan i maj 1867 flyttar han som dräng till, kronoskattehemmanet Åkerby nr 1. I oktober samma år flyttar han tillbaka till Hållnäs och nu till Slada som dräng. 1868 flyttar han vidare till Storsten där han, 32 år gammal, gifter sej 1869 med dottern i huset Johanna Maria Olsdotter (20/11 1846-17/2 1884) De får Johan Oskar (22/12 1868-18/9 1878) som dör 9 år gammal, Erik August (14/7 1870-30/4 1937) se nedan och ett dödfött flickebarn 18/5 1872. De benämns nu torpare och får Klara Maria (8/10 1873-14/3 1874) som dör 5 månader gammal utan angiven orsak, ett dödfött gossebarn 27/11 1874 och Carl Gustaf (23/12 1876-27/2 1877) som dör 2 månader gammal av medfödd allmän svaghet. Sonen Johan Oskar dör 1878, 3 månader före sin 10-årsdag utan angiven orsak. 1884 dör Johan Gustafs hustru Johanna Maria, 37 år gammal, av lungsot. Hon har under 8 år fött 6 barn varav endast sonen Erik August lever.

Johan Gustaf gifter, 48 år gammal, om sej 1885 med sin svärfars piga den 14 år yngre Anna Stina Larsdotter (2/11 1851-26/5 1920) från Pålsbo. De får Johan Oskar (15/6 1885-6/8 1978) se nedan, Carl Edvard (26/4 1886-19/8 1957) se nedan, Gustaf Leonard (14/11 1887-9/6 1967) se nedan och Emma Axelia (26/10 1892-28/12 1892) som dör två månader gammal utan angiven orsak. Johan Gustaf dör 1893, 55 år gammal, av lunginflammation.

 

Sonen Erik August (14/7 1870-30/4 1937) gifter sej 1894 med Hilma Katarina Sporrong (6/3 1869-22/6 1932) från Forsmark. Han dör 66 år gammal i Storsten.

 

Sonen Johan Oskar (15/6 1885-6/8 1978) gifter sej 1915 med Julia Wilhelmina Hansson (25/12 1888-13/12 1957) från Västland. Han dör 93 år gammal på Wesslandia i Karlholm.

 

Sonen Carl Edvard (26/4 1886-19/8 1957) Han dör ogift 71 år gammal i Storsten.

 

Sonen Gustaf Leonard (14/11 1887-9/6 1967) gifter sej 1919 med Anna Charlotta Karlsson (25/1 1890-4/9 1941) från Österlövsta. Han dör 79 år gammal Åkerby, Österlövsta.