Johan Ersson (28/5 1827-13/4 1884)

Han föds i Göksnåre 4, Sörgården med föräldrarna skattebonde Eric Ersson (26/10 1790-30/3 1862) och Maria Ersdotter (9/9 1795-21/8 1867) Han flyttar 1848 till Rångsen som dräng, 1850 flyttar han till St Rångsö, Forsmark som dräng. 1851 flyttar han till Kelinge, Valö som dräng, 1853 flyttar han vidare till Svalsbol som dräng, 1854 flyttar han till Östmora som dräng och gifter sej med Charlotta Ersdotter (10/5 1832-) som är soldatdotter från Alunda. De får Margareta (27/12 1854-) innan de 1855 flyttar tillbaka hit till Göksnåre. Här får de Johanna Charlotta (5/10 1856-) innan de 1855 flyttar till ett oidentifierat ställe i byn och blir fördelstorpare. Här får de sen Eric Adolf (23/11 1858-) som blir sjöman innan de 1860 flyttar till Westermörtarö, Gräsön där de brukar ett hemman som ägs av greve Ugglas.

1863 flyttar de till Tornmossen, Lieäng, Norrby i Valö socken där han blir bruksarbetare och de får Johan August (23/7 1865-) som blir sjöman och som 1885 blir dömd för ”våld”

1866 flyttar de till Tolfors bruk, Valbo socken där han blir bruksarbetare. 1869 flyttar de till Gävle, kv V.

I folkräkningen 1880 bor de i femte kvarteret, andra avdelningen i något som kallas barack littera F i Gävle. Han är då arbetare och de har också fått Kristina Matilda (13/5 1871-) i Gävle.

Jan dör 1884, 57 år gammal, av Brights njursjukdom och en luftrörssjukdom orsakad av tbc.