Johan Ersson (28/5 1827-13/4 1884)

Han föds i Göksnåre 4, Sörgården med föräldrarna skattebonde Eric Ersson (26/10 1790-30/3 1862) och Maria Ersdotter (9/9 1795-21/8 1867) Han flyttar 1848 till Rångsen som dräng, 1850 flyttar han till St Rångsö, Forsmark som dräng. 1851 flyttar han till Kelinge, Valö som dräng, 1853 flyttar han vidare till Svalsbol som dräng, 1854 flyttar han till Östmora som dräng och gifter sej med Charlotta Ersdotter i Svalsbo (10/5 1832-) som är soldatdotter från Alunda. De får Margareta (27/12 1854-22/3 1887) se nedan innan de 1855 flyttar tillbaka hit till Göksnåre. Här får de Johanna Charlotta (5/10 1856-) innan de samma år flyttar till ett oidentifierat ställe i byn och blir fördelstorpare. Här får de sen Eric Adolf (23/11 1858-) se nedan, innan de 1860 flyttar till Westermörtarö, Gräsön där de brukar ett hemman som ägs av greve Ugglas.

1863 flyttar de till Tornmossen, Lieäng, Norrby i Valö socken där han blir bruksarbetare och de får Johan August (23/7 1865-) se nedan.

1866 flyttar de till Tolfors bruk, Valbo socken där han blir bruksarbetare. 1869 flyttar de till Gävle, kv V.

I folkräkningen 1880 bor de i femte kvarteret, andra avdelningen i något som kallas littera F i Gävle. Han är då arbetare och de har också fått Kristina Matilda (13/5 1871-) se nedan, i Gävle. De flyttar till Barack S och Jan dör 1884, 57 år gammal, av Brights njursjukdom och en luftrörssjukdom orsakad av tbc. Hans hustru Charlotta flyttar till N. Amerika 28/4 1902. Hon har då tagit efternamnet Gren och anges som arbetaränka. Hon saknas i Sveriges dödbok.

Åtminstonde dottern Kristina Matilda flyttar samtidigt, oklart med de övriga.

 

Dottern Margareta (Maja Greta) (27/12 1854-22/3 1887) flyttar 1877 till Kv III fastighet nr 120 och gifter sej med sjömannen Gabriel Carlsson (24/7 1846-1/7 1915) från Finland. De flyttar till fastighet 114 och får Johan Adolf (14/11 1878-23/12 1878) som dör 1 ½ månad gammal av svaghet. De får sen Maria Matilda (7/3 1884-31/1 1885) som dör 10 månader gammal av akut  njurinflammation efter scharlakansfeber. Maja Greta dör 1887, 32 år gammal av  lungförtvining (troligen pga tex TBC)

 

Dottern Johanna Charlotta har flyttat hemifrån och kommer tillbaka till familjen 1877, hon flyttar sen till kv V i Gävle. Hon saknas i folkräkningen 1890. Familjen flyttar till II:1, 293, Gamla nummer nr 210. II:2,77, fastighet 214, III:2, 95, fast 138. Hon saknas i Sveriges dödbok.

 

Sonen Eric Adolf (23/11 1858-) blir sjöman. Han flyttas till obefintlighetsboken 1906. Kanske flyttade han med till N, Amerika? Han saknas i Sveriges dödbok.

 

Sonen Johan August (23/7 1865-) blir sjöman. 26/11 1881 mönstrar han på som kock på briggen Minnet i Gävle med destination Marseille. 19/2 1882 blir han avmönstrad genom att han rymmer i Kungshamn. Han mönstrar på igen 1885. En annan uppgift anger att han den 9/9 1882 är tillbaka i Gävle och mönstrar på som jungman på skonerten Thyra med destination Hartlepool. Det finns ingen uppgift om när han mönstrar av. 1885 blir han enligt husförhörslängden dömd för ”våld” Han saknas i Sveriges dödbok.

 

Dottern Kristina Matilda (13/5 1871-) gifter sej 1896 med arbetaren Karl Erik Stenberg (24/8 1872-) från Ockelbo. De får Signe Erika (16/9 1896-20/9 1897) som dör 1 år gammal, Signe Erika Kristina (23/12 1897-18/4 1899) som dör drygt 1 år gammal och Karl Gunnar (25/10 1901-) Hon och hennes son flyttar till N. Amerika 28/4 1902. Hennes man Karl Erik förs över till obefintlighetsboken 1910, han hade nog inte registrerat utflyttningen. Hon saknas i Sveriges dödbok.