Johan Edward Andersson (4/3 1884-19/1 1968)

Johan Edvard föds i Göksnåre nr 1 med föräldrarna Anders Petter Karlsson (7/3 1851-17/4 1900) och Maria Katarina Andersdotter (8/11 1851-23/6 1886) Han flyttar 1910 till Göksnåre 4 som dräng. 1911 gifter han sej med dottern i huset Hilda Larsson (22/1 1890-1/7 1930) 1912 flyttar de till Barknåre nr 3 där han blir snickeriarbetare. 1913 flyttar de tillbaka Göksnåre nr 4. Där får de Johan Henry (25/10 1913-12/6 1995), Johan Edmund (7/1 1917-13/7 2009), och Carl Edor (7/1 1917-8/10 2002) I församlingsboken anges att de bor i Lissbo i ett torp under Vavd nr 2 som de äger och brukar. Johan Edvard arbetar som snickare och 1929 flyttar de tillbaka hit till Göksnåre nr 1. Hilda dör 1930, 40 år gammal, av blindtarmsinflammation med bukhinneinflammation och Johan Edward dör 1968, 83 år gammal. Barnens vidare historia berättas i berättelsen om hemmanet Göksnåre nr 1.