Johan August Hållman Sillén (12/10 1875-21/1 1951)

Han föds i torpet Skäret i Göksnåre med föräldrarna Lars Eric Hållman (23/6 1836-27/3 1885) och Anna Brita Österberg (21/8 1840-20/12 1926)

Han flyttar, 15 år gammal, till sin syster i Harfall 1890 tillsammans med sin tolvåriga lillasyster Johanna Augusta. 1891 flyttar han vidare till Elinge nr 3 som dräng. Han flyttar till Filsarby nr 2, Tegelsmora 1893. Han flyttar 1894 till granngården och tar nu namnet Sillén. 1896 flyttar han till Filsarby nr 1 som dräng. 1897 flyttar han till Persbylånga nr 4. 1898 flyttar han till Filsarby nr 2 igen. 1899 flyttar han till Östra Vad nr 1, Västland. År 1900 flyttar han till granngården Östra Vad nr 2. 1901 flyttar han till Näs. Hans syster Emma Maria kommer hit samtidigt från Österleufsta.1902 flyttar han till Häcklinge nr 4. 1904 flyttar han tillbaka till torpet Skäret i Göksnåre som hans bror nu övertagit. Där arbetar han som dräng ett år innan han flyttar till båtsmanstorpet i byn (tiden där finns också att läsa under Fastigheter)

 

Johan August (Hållman) Sillen (12/10 1875-21/1 1951) och Anna Eugenia Jonsson (15/8 1878-10/4 1936) Hon bor här sen tidigare med sina barn Karl Edwin (24/9 1896-13/6 1943) och Ernst Birger (10/11 1900-8/1 1982) Han är född i jordetorpet Skäret. Han flyttar in och de gifter sej 1905. De flyttar vidare till Valbo i mars 1906. I oktober samma år flyttar de tillbaka till byn men då till Skaten.

 

Från båtsmanstorpet flyttar de till Valbo i mars 1906. I oktober samma år flyttar de tillbaka till byn men då till Skaten PG Holmgrens ägor. De får Johan Evert (9/7 1907-20/11 1990), August Bertil (30/11 1911-31/12 1962) och Edor Eugen (16/3 1916-24/9 1925) innan de flyttar till Gjelsbo, Forsmark 1916 där han blir arbetare. De flyttar till Bruksroten nr 6 1922. Sonen Edor Eugen dör 1925, 8 år gammal, av hjärnhinneinflammation på epidemisjukhuset i Östhammar. De övriga barnen har flyttat ut men Johan August och hans hustru bor kvar 1931. Hon dör 1936, 57 år gammal och han dör 1951, 76 år gammal.