Johan Andersson Holldahl (11/8 1745-31/8 1798)

Han föds i skattehemmanet Göksnåre nr 6B och växer upp i skattetorpet Snickars med föräldrarna skogvaktare Anders Ersson (x/6 1705-20/1 1770) och Anna Johansdotter (1711-26/12 1797) Han flyttar till Norrtälje från Hållnäs 1771 och är tunnbindare. Han gifter sej med Britta Jöning (1741-) De får barnen barnen Anna Cajsa (18/10 1772-5/9 1857) se nedan, Brita Stina (29/9 1778-), Eric (12/2 1782-), Ulrica (3/7 1785-16/5 1790) som dör knappt 5 år gammal. År 1782-88 har Johan sin brorson Olof Hålldahl (21/7 1766-16/3 1800) som gesäll. Han flyttar sen till Norrköping via Stockholm. Läs om honom under fastigheten Snickars. De flyttar till Uppsala 1790. Johan dör i Domkyrkoförsamlingen 1798, 53 år gammal, av lungsot. Det anges att han är gift och, konstigt nog, att hans ålder är 65 år. Hans bouppteckning redovisar att att han bor i kv Örnen 2, 3 och 4. Barnen Eric 16, Britta Stina 20 och Anna Catharina som är gift med tunnbindargesällen Mattias Brodin.

Han har tillgångar 472 riksdaler varav gården 333, en lada på annan plats 55 riksdaler, kreatur 12 riksdaler (1/2 ko, 1/2 gris, 3 höns)

Skulder och begravningskostnader uppgick till 466 riksdaler.

I husförhör år 1800 anges inder rubriken: Holldahls gård att en Per Edvall varit närvarande.

Åren 1801 1802 anges tunnbindare Holldhls gård, men ingen närvarande.

År 1803 finns det ingen sådan gård.

 

 

Dottern Anna Christina Brodin (18/10 1772-5/9 1857) dör 1857 av den koleraepidemi som härjar Uppsala. Hennes man arbetskarlen och förre brandvakten Mattias Brodin dör 26/11 1850 av vattusot. Deras barn beskrivs som snickargesällen Johan Brodin (18/11 1824-21/7 1883) 26 år, Maja Stina (7/5 1822-) 28 år och Catharina 18 år.

-Sonen Johan gifter sej 1851 med Albertina Lagerström (5/6 1823-29/5 1902) från Uppsala. 1860 är han snickargesäll och de bor på Bergsunds Bruk i Maria Magdalena församling i Stockholm. De får Albert Kasper (20/10 1860-7/11 1932) De försvinner ur sikte fram till 1875 då de bor i Döderhult, Kalmar län och han jobbar som snickare. I maj 1876 flyttar de till Lidköping. Sonen är då smed. Efter det flyttar de till Karlstad där Johan jobbar som modellsnickare på Mekaniska Verkstaden. År 1881 flyttar de vidare till Köping och sonen Albert flyttar vidare till Tullgatan 57, Kungsholmen, Stockholm 1882. Han är då ogift och järnarbetare. Johan dör 1883, 58 år gammal. 1890 bor hans änka Albertina i Söderhamn. År 1900 bor hon också i Söderhamn men nu hos sin son Albert Kasper Brodin som nu är gift med Karolina Ulrika Blomberg (17/1 1858-29/3 1915) från Norrköping. De har barnen Emma Cecilia (17/21886-6/2 1902) född i Härnösand, Alma Bernhardina (22/4 1888-24/5 1955) född i Härnösand och Anna Karolina (29/6 1889-17/5 1958) född i Söderhamn. Albertina dör 1902, 78 år gammal. Karolina Ulrika Blomberg dör 1915, 57 år gammal. Albert Kasper gifter om sej 30/8 1924 med Anna Hulda Andersson (19/5 1880-15/7 1963) Han dör 1932, 72 år gammal i Katrineholm och hans andra änka Anna Hulda lever ända till 1963.