Jan Erik Jansson Kling (19/10 1860-7/12 1896)

Han föds i Göksnåre som oäkta med modern Anna Greta Andersdotter från Västerbo (2/9 1837-30/10 1866) När modern dör får han bo med sin mormor och morfar i Västerbo tills han flyttar till Göksnåre nr 6 1875. Han flyttar vidare till Göksnåre nr 3 år 1877. Han flyttar till Vamsta, Valö 1879 som dräng till sin syster Maja Kajsa och hennes familj. Efter knappt ett år där flyttar han i maj1880 till Lenna, Trandal, Almunge socken och redan i oktober flyttar han igen. Det anges att han flyttar tillbaka till Hållnäs men först i november 1881 kommer han till Göksnåre nr 1 och då anges att han varit i Uppsala. Där finns han under rubriken kvarstående obefintliga i domkyrkoförsamlingen, som dräng. 1883 flyttar han till Sten Örns rote, Österbybruk och blir smed. Efter 3 år där flyttar han 1886 till fattigstugan i Forsmark och blir bruksarbetare. Från 1887 kallar han sej Kling. Han gifter sej 1888 med Johanna Augusta Tomsson (12/12 1866-7/12 1926) från Forsmark. De får Johan Axel Linus (3/10 1888-13/4 1960) se nedan och flyttar samma år till Gjusengårdarna och där han fortsätter som bruksarbetare. 1889 flyttar de vidare till Stenhusroten nr 7, Forsmark där han blir eldare. De flyttar till Johannisfors rote nr 8 1891 och han fortsätter som eldare. Jan Erik dör 1896, 36 år gammal, av en olyckshändelse i ångmaskin. Hans änka och son flyttar till bruksroten där sonen, lite överraskande, blir handelsbokhållare. Jan Eriks änka Johanna Augusta flyttar både 1909 och 1915 till nya ställen i bruksroten innan hon dör 1926, 5 dagar före sin 60-årsdag, av magsår på Östhammars lasarett.

 

Sonen Johan Axel Linus (3/10 1888-13/4 1960) är alltså handelsbokhållare och bor i bruksroten med sin mor. 1906 flyttar han till Johannisfors rote nr 8 där han bor hos handelsföreståndaren. 1911 flyttar han till bruksroten. 1912 flyttar han till Hernevi, Upplands-Bro som handelsbokhållare och gifter sej med Edit Maria Bäckström (10/11 1891-25/3 1983) Hon är från Söderhamn men bor nu i Oscars församling i Stockholm. De får Arne Axel Fredrik (29/10 1912-3/4 2008) se nedan, som föds i Oscars församling. 1914 flyttar de till Forsmark och nu till Värdshuset där han blir dräng. 1916 flyttar de till Konsulgatan 5, Sandvikens bruk där han blir brikettarbetare. 1918 flyttar de till Poppelgatan 1, Gröndal 109, Brännkyrka i Stockholm där han också är brikettarbetare. Senare är han vaktmästare och de bor kvar 1926. Han dör 1960, 71 år gammal och hustrun Edit Maria dör 1983, 92 år gammal.

-Deras son Arne Axel Fredrik gifter sej med Sigrid Inga Rosali (7/9 1915-13/3 1999) från Stockholm. Han dör 1960, 71 år gammal boende på Gröndalsvägen 21. Edit Maria dör 1983, 91 år. gammal boende på Heleneborgsgatan 2F i Stockholm. Hela familjen är begravd tillsammans på Västberga begravningsplats, Stockholm.