Hilding och Greta Sandenor 1973- maj 1991.

Paret Sandenor hittar huset och köper det av Korsnäs.

6400 m2 styckas av från fastigheten Göksnåre 7:27 den 27 juli 1973 och bildar den nya fastigheten Göksnåre 7:225.

På den kvarvarande delen planterades skog.

 

Greta Sandenor (10/3 19xx-)

Hilding Sandenor (8/12 1918- 10/4 2008)

De bodde permanent i Gävle.

Son Örjan Sandenor. Gävlekonstnär som har gjort konstverket som hänger på utsidan av vedboden.

 

Renoveringar:

1976 renoverades ladugården utvändigt vilket framgår av årtalet ritat i putsen mot vägen.

Lilltorpet totalrenoverades.

Varmvattenberedaren som var kopplad till värmesystemet frös sönder och byttes mot en elberedare.

”Matrummet” i ladugården byggdes isolerat för att förvara potatis.