Hemmansägarna på 1540-talet

I Upplands Handlingar, som kan sägas vara våra första skattelängder eller statens kassaböcker, finner vi de bönder som hade hemmanen i Göksnåre i början på 1500-talet.

Det finns uppgifter som jag ännu inte uttytt om vad de betalade i skatt mm men det kommer senare. För att ge lite perspektiv på vilken tid vi befinner oss i har jag gjort en liten jämförande historisk utvikning, den kommer efter uppställningen nedan.

1542                            Erik

Anders

Anders Olsson

Oloff (ca 20 generationer före Leif Sörehall)

Oloff Ersson

Erik

 

1543                            Erik

(Anders)

Anders Olsson

Oloff

Oloff Ersson

Erik

 

Anders i Nyböle

 

1544                            Erik, 3 öre, 2 öresland

Anders, 3 öre, (i) öresland

Anders Olsson, 3 öresland

Oluff, ½ mark, 2 öresland

Oluff Ersson, 5 öre, (i) öresland

Erik, ½ mark, (2) öresland

 

Ovanstående hemmansägare var alla självägande skattebönder, Leufsta bruk fanns inte och namnet De Geer hade troligen ingen av dem hört talas om. De är alla födda i slutet av 1400-talet eller i början av 1500-talet. De föddes som katoliker och var med under början av reformationen (1527-1600)

De var samtida med Gustav Vasa (sannolikt född 12 maj 1496, kung 1523-1560) och Christofer Columbus (född mellan 26 augusti och 31 oktober 1451,) De var äldre än den första ryska tsaren Ivan den förskräcklige (född 1530, tsar 1547).

De avgärda hemmanen Nyböle (före 1409) och Kuggböle (före 1540) hade avgärdats tidigare men de ursprungliga sex hemmanen, som vardera hade mellan 4 och 10 hektar egen mark, ägde tillsammans all mark i det ursprungliga Göksnåre med nuvarande Rångsön, Nyböle, Kallnäs och Årböle i söder.

I öster ingick all mark fram till havet byn, även öar och skär. Total var byns mark på någonting i trakten av 3000 ha.