Helena Catharina Larsdotter (3/4 1843-22/10 1905)

Hon är född i Göksnåre nr 3B med föräldrarna Lars Erik Larsson (30/1 1813-23/7 1885) och Lena Kajsa Ersdotter (9/7 1816-16/1 1897) Hon flyttar 1864 till Skaten. 1865 flyttar hon till Stora Rångsön, Forsmark. 1866 flyttar hon till Snesslingby, Börstil. Hon får den oäkta dottern Maria Kristina (17/6 1867-19/10 1935) se Göksnåre 7:12 och flyttar då till föräldrarna i Göksnåre. 1869 flyttar hon till Önsbo. 1870 flyttar hon tillbaka hem, nu till Kuggböle dit föräldrarna flyttat. Här får hon den oäkta sonen Carl Arvid (7/7 1871-17/10 1871) som dör tre månader gammal av medfödd allmän svaghet innan hon flyttar till ett torp i Gudinge. Där gifter hon sej med Carl Erik Engström (7/3 1845-21/9 1894) som är son till förre soldaten Nils Erik Engström Stahre (7/7 1822-26/8 1892) och hans hustru Greta Kajsa Vahlström (2/12 1814-28/3 1878) 1872 flyttar de till hennes föräldrar i Kuggböle. De får Per Gustav (8/3 1875-20/11 1919) och flyttar då till hans föräldrar i Gudinge. 1876 flyttar de till, troligen, backstugan vid båtsmanstorpet i Göksnåre. De flyttar vidare 1878 till Skällerö som torpare hos gästgivare Andersson i Frebbenbo. 1885 flyttar de till Grindtorp under Söderby gård, Börstil och de får sonen Oskar Adolf (2/6 1885-31/7 1958) innan de 1888 flyttar vidare till Vamsta, Börstil där han blev statdräng. Där är de 1 år innan de flyttar till Lund, Wahlö där han också blev statdräng. Efter ytterligare 1 år, 1890, flyttar de till Göksnåre 7:12. Läs om fortsättningen av deras liv där.