Hans Hansson Hollstrand (13/7 1750-17/1 1813)

Han föds i Skaten med föräldrarna Hans Hansson (x/11 1724-15/1 1774) och Greta Satts (1729-26/12 1816) Han är ff ff ff b till Roine Henriksson i Skaten. Han flyttar till Stockholm senast i slutet på 1770-talet och bor troligen i torpet Adolfsberg i början av 1780-talet. Hur han har hamnat just där är okänt men han har med sej fiskaryrket hemifrån Skaten. Förutom fiskare så är han dessutom nyckelharpsspelare.

Torpet ligger under Årsta gård och där bodde Märta Helena Reenstierna (16/9 1753-12/1 1841), mer känd som Årstafrun. Hon var herrgårdsfru och herrgårdsägare samt vän med Carl Michael Bellman. Mest känd är hon för att hon skrev dagbok från 1793 till 1839 (de finns bevarade på Nordiska museet) som bla inspirerade Lars Widding.

I mitten av 1780-talet flyttar Hans till torpet Berglund och pigan Brita Lejstedt (13/6 1766-13/7 1799) Hon är född i Leista, Rasbo. De gifter de sej 28 april 1792 och han flyttar tillbaka till Adolfsberg med henne. Han är då 41 år och hon är 26 år gammal. De anges där som inhyses. Brita dör sju år senare, 1799, 33 år gammal, av lungsot. Hans bor kvar och 20 juni 1804 omnämns han i Årstafruns dagbok när han deltar som bärare då Erikssons hustru, vilken blivit offer för ett åsknedslag, skulle jordfästas. Eriksson och dess hustru bor även de vid Adolfsberg. 28 juni 1807 har Årstakusken Hägerström ”bal” varvid Hollinder spelar. På Årstafruns namnsdag, 31 juli, spelar han både 1808 och 1809.

Hans dör 1813, 62 år gammal, av lungsot.

För den intresserade tipsar jag att googla Årstafrun, det finns mycket att läsa om henne, bla boken Årstafruns dolda dagböcker av Kristina Ekero Eriksson. Kanske hittar ni även Årstafruns Facebooksida som har varit vänlig att leta fram och dela ovanstående dagboksinnehåll med oss.