Greta Lena Jansdotter (26/11 1839-23/10 1885)

Hon föds i Göksnåre nr 6B med föräldrarna Jan Jansson (5/5 1800-28/8 1839) och Brita Stina Jansdotter (28/9 1802-28/5 1848) Fadern har dött 3 månader innan hon föds. Modern är 37 år gammal.

Hon är yngst av 6 barn. Två av hennes syskon redan dött väldigt unga. De tre andra är 3,8 och 13 år gamla.

När hon är 3 år gammal gifter modern om sej och Greta Lena får en styvpappa i hemmet. När hon är 4 år får hon en halvsyster som dör 1 ½ månad gammal. När Greta Lena fyllt 5 år får hon en ny halvsyster.

Det är oklart hur Greta Lena utvecklas, troligen börjar hon inte i skolan för hon kommer aldrig att lära sej att läsa. Hon kommer vid sin död att anges som ”mindre vetande” så det är högst troligt att hon har någon form av intellektuell funktionsvariation.

När hon är 8 år gammal dör även hennes mor . Hennes styvfar tar över hemmanet och han gifter om sej samma år.

Det år hon fyller 10 är hon med på sitt första husförhör men kolumnerna för läsning och läsning av katekesen är inte, till skillnad mot för hennes syskon, alls ifyllda.

Greta Lena har blivit 11 år då hennes styvföräldrar får ett barn som dör tidigt och sen 13 år då de får ytterligare ett barn. Det barnet, Maria Kristina, överlever barndomen och ska senare ta över hemmanet.

Nu skrivs sjukdomen ”fallandesot” dvs epilepsi in i husförhörslängden.

När hon är 14 år flyttar storebrodern Lars Erik hemifrån och året efter flyttar storasystern Brita Stina.

I husförhörslängden för 1862-66 anges ”Mindre vetande, fallandesot, kan ej läsa” När Greta Lena är 30 år flyttar drängen Jan Simonsson Ersson in och året efter gifter han sej med dottern i huset Maria Kristina.

De närmaste åren får Brita Stina se 4 nya barn som kommer till huset innan paret troligen tar över 1877. Nu har hon inte längre någon släkting som hon bor hos och som kan förväntas betala för hennes uppehälle. För de kommande 8 åren tills hon dör 45 år gammal får de i hennes bouppteckning ersättning 50 kr per år för föda, kläder mm. Möjligen är det så att beloppet på hennes sparbanksbok, som troligen kommer från ett arv, sätts in nu.

Hon får även 2 skulder på vardera 10 kr för vård, kosthållning och skjuts vid bruket. Det är oklart exakt vad dessa skulder består av men det handlar naturkigtvis om hennes sjukdom.

Hon dör där hon bott i hela sitt liv, i Göksnåre nr 6, 45 år gammal, av fallandesot.

Hennes bouppteckning anger som arvtagare torparen Jan Jansson, Hermansbo, hemmansägaren Lars Erik Jansson, Vavd och den avlidne systern Brita Stina Jansotters, i Göksnåre, dotter Kristina gift med frälsebonden Per Gustaf Holmgren i Göksnåre samt en halvsyster Katrina Matilda Matsdotter gift med Andreas Lundqvist, Katrinelund. Egendomen uppgavs av brodern Lars Erik Jansson och värderdes som följer:

 

Hon har materiella tillgångar för ca 12 kr. Det är 1 koffert, 5 klänningar, 1 kofta, diverse kläder, 5 förkläden, 9 lindtyg (?), 12 halsdukar, 4 näsdukar, 1 snibb (?), 3 tröjor, 1 par strumpor och 2 par kängor.

Hon har 1,75 kr i kontanter och 239 kr insatt på Gefle Sparbank.

Sparpengarna har genererat en ränta på 99,80 kr.

De totala behållningen var 365,70 kr.

 

Som skulder anges:

Gravölskostnad till Lars Erik Jansson i Vavd, 60 kr

För kosthållning och vid Leufsta bruk och skjuts, 10 kr.

För skötsel och vård under hennes sjukdom, 10 kr

För föda och kläder med mera i 8 år á 50 kr/år, 400 kr.

Till förrättningsmän, 2 kr.

De totala skulderna var 482 kr

 

Bristen i boet var 116,30 kr.

 

Lars Erik Jansson intygar riktigheten i detta och skriver under med sitt bomärke.

Förrättningsmännen A Carlsson, Lingnåre och nämndemannen Eric Ersson, Vavd skrev under.

 

Förklaringar:

– Räntan, som borde vara 4,5-5% betyder att hon troligen fått detta belopp för ca 8 år sedan.

– Torparen Jan Jansson, Hermansbo( är hennes bror Johan Jansson (25/9 1826-28/11 1891), läs om honom under Personer.

– Hemmansägaren Lars Erik Jansson, Vavd är hennes bror, se ovan.

– Den avlidne systern Brita Stina Jansotters, i Göksnåre, är Brita Stina (22/3 1831-30/3 1862) som gifter sej i Göksnåre nr 2, Norrgården.

– Hennes dotter Kristina gift med frälsebonden Per Gustaf Holmgren i Göksnåre är Anna Stina (28/5 1858-12/3 1942), se Göksnåre nr 5A.

– Halvsystern Katrina Matilda Matsdotter gift med Andreas Lundqvist, Katrinelund. Hon är Catharina Matilda (25/2 1845-24/9 1934) som Greta Lenas mor får i sitt andra äktenskap. Se vidare i berättelsen om Göksnåre 6B samt i hennes egen berättelse under Personer.