Granens och tallens bark, utredning 1917

Skogsvårdsföreningen publicerade denna utredning 1917. Den hade gjorts av en J.E. Wretling.

Texten publiceras här i sin helhet med tillhörande karta.