Göksnåres sista båtsman Alexander Emanuel Eklöf Friskman med hans barn och deras öden

Alexander Emanuel Eklöf Friskman (21/11 1868 -31/5 1957)

Han är född i Gudinge som oäkta son till pigan Johanna Kristina Vennberg (12/12 1845-25/2 1896) men kommer närmast från Films socken när han blir byns sista båtsman.

Hans mor Johanna Kristina kommer sen att gifta sej, få fler barn och dö i Gudinge 1896, 50 år gammal, utan angiven orsak. Hon hade tillgångar för 123,75 kr varav en ladugård som var värd 50 kr. Hon hade 2 skulder på sammanlagt ca 50 kr. Efter betalning av begravningen återstod 59 kr och 1 öre av hennes bo.

Alexander Emanuel blir antagen som ordinarie 5/7 1886, knappt 18 år gammal. Då har han blå ögon och ljust hår. Han är 1,587 meter lång. Metersystemet har slagit igenom i flottan sen Göksnåres förra båtsman. Han har normalt färgseende.

Han gifter sej 1890 med Katarina Lovisa Persdotter (6/5 1867-24/2 1946)

Hon är dotter i första äktenskapet till skattebonden i Skållbo, Per Erik Ersson (2/2 1830-16/11 1912) och Anna Stina Olsdotter (1/9 1830-18/9 1880) Från att hon var 13 år har hon hunnit med att jobba som piga både i Barknåre och Österleufsta. Hon har dessutom fått den oäkta dottern Hilda Lovisa (29/8 1888-28/3 1974) se nedan. De får Axel Emanuel (18/9 1890-23/1 1970) se nedan och Carl Albin (20/3 1892-1960) se nedan.

I husförhörslängden finns en notering om honom som lyder: Kallad till inställelse vid Skeppsholmen 1/5 1889 för (.. tjänstgöring) Tydligen ville han inte inställa sej, han har en notering ”undanhållning” 17/6 och får straffet ”fem dagar sträng arrest” Konstigt nog finns inte detta med i hans tjänstgöringsrulla. Några månader senare rymmer han, det står i rullan: 6/8 1889, första gången rymning. För det får han straffet ”Åtta dagar sträng arrest samt mistning av sängkläder”

I hans tjänstgöringsrulla finns följande noteringar om tjänstgöring på olika fartyg samt hans rymning:

Under maj-aug 1887 tjänstgör han 3 månader och 27 dagar som förmärsgast på korvetten Eugenie.

26/6-5/8 1889 anges han som rymd och 6/8 är han häktad.

Under sept-okt 1889 har han allmän tjänst i 27 dagar på på sjömansfartyget Falken.

Under maj-okt 1890 tjänstgör han 5 månader som vinchskötare på på sjömansfartyget Falken.

Under hela tiden som båtsman var han ca 10 månader till sjöss på olika fartyg. Hans befattningar var förmärsgast, allmän tjänst samt vinchskötare. Under den tid han var båtsman, 5 år och 9 månader, var han i tjänst nästan 2 år och 4 månader dvs ca 40% av tiden.

Han fick avsked med rotens samtycke 21/4 1892, 24 år gammal och blev då den siste ordinarie båtsmannen i Göksnåre. Han tjänade som båtsman i 6 år.

I HFL 1891-95 finns noteringen: vistas i Holmsta som statkarl. De flyttar 1/11 1893 till Österleufsta socken med sina 4 barn. De har nämligen också fått dottern Jenny (8/7 1893-17/2 1941) se nedan, men hon är noterad som född i Östeleufsta. 1894 flyttar de vidare till Skärplinge gästgivargård där han blir dräng 1 år innan flyttlasset går till Valla, Västland. Här anges att han är inskriven som nr 165 år 1889. I Valla benämns han statdräng och de flyttas samma år till rubriken ”på församlingen skriven” och då anges han som ”fd statdräng”. De får Alma Katarina (6/12 1895-3/11 1896) som dör 11 månader gammal av tandslag, innan de 1896 flyttar till Vestermarma, Bodarna, Älvkarleby där han blir stuveriarbetare. De får Knut Ossian (27/7 1897-11/2 1974) se nedan, Gunnar Valfrid (7/9 1899-12/10 1975) se nedan, Gösta Engelbert (24/8 1901-16/1 1903) som dör 1 ½ år gammal, av lunginflammation, Alma Katrina (23/11 1903-10/3 1987) se nedan, Edit Cecilia (22/11 1905-1971) se nedan, Märta Olivia (26/12 1906-23/5 1989) se nedan, Agda Emilie (14/4 1909-12/1 1955) se nedan, Svea Frideborg (8/1 1911-25/2 1997) se nedan och Konrad Alexander (12/11 1912-1992) se nedan.

Så sent som 1930 är de kvar där. Då anges att han är stuvare/grovarbetare.

Katarina Lovisa dör 1946, 78 år gammal och Alexander Emanuel dör 1957, hela 88 år gammal. Han är begraven på Skutskärs kyrkogård tillsammans med sin yngsta son Konrad Alexander.

Katarina Lovisas dotter Hilda Lovisa (29/8 1888-28/3 1974) gifter sej 1909 med hjälplastare Knut Elon Jansson (17/2 1884-5/5 1951) och flyttar till Skutskär. Hon har tagit sin styvfars efternamn Friskman. De får Aina Louise (26/10 1909-27/1 2001), Helga Alice (21/11 1911-24/3 1913) som dör 16 månader gammal av okänd orsak. Dottern Helga Alice gifter sej med Bror Lars Emanuel Helsing (25/9 1908-9/5 1969) och får barn 1934. Knut Elon är senare kantsågare. I 1930 års folkräkning redovisas att Knut Elon har en inkomst på 2700 kr /år. Knut Elon dör 1951, 67 år gammal och Hilda Lovisa dör 1974, 85 år gammal. De är begravda på Skutskärs kyrkogård tillsammans med dottern och mågen.

Sonen Axel Emanuel (18/9 1890-23/1 1970) blir sågarbetare. Han får sk. Hinderslöshetsbetyg till Sandefjord, Norge 27 november 1915 och gifter sej 8 december med Elise Marie Andreassen (10/5 1895-30/3 1921) i Sandar sokn i Vestfolds fylke. Hennes föräldrar är matros Anton Andreassen (26/9 1870-) och Marie Andreassen (18/9 1867-) från Narvik. De får Tora Marit (17/8 1916-) som föds i sjukstugan i det som då kallades Sandeherred, Jarlsberg och Larviks amt i Norge. Numera Vestfolds fylke. Modern Elise Maria dör 1921 i TBC, 25 år gammal. 1917 bokförs han och dottern i boken över ”obefintliga” i Skutskär. Han flyttar till Bomhus, Karskär 10, Gävle 1921 där han blir färgeriarbetare. Dottern är inte med. Han flyttar till Rote 8 och gifter sej 1922 med änkan Elvira Margareta Stark (1/11 1883-27/2 1975) från Hudiksvall och de får barnen Bernt Axel Friskman (1/7 1923-1/6 2012), Gert Emanuel Friskman (26/5 1926-11/5 2014) och Ulla-Britt Friskman (26/10 1928-4/2 2018) Han dör 1970 79 år gammal och Elvira Margareta dör 1975, 92 år gammal. Han är begraven på Skogskyrkogården i Gävle med hustrun och barnen.

Sonen Carl Albin (20/3 1892-1960) blir sågarbetare 1912 och flyttas till boken över ”obefintliga” i Skutskär 1917. Han blir överförd till sina föräldrar i församlingsboken 1927 och direkt samma år flyttar han till Gävle, Rote V, Sylen 8 och blir textilarbetare. 1560. Han gifter sej med Sandra Kristina Andersson (7/6 1890-4/8 1964) som flyttar in från Skutskär 1928 med sin dotter Mary Teresia Olsson (11/8 1912-7/3 1988) Sandra Kristina har varit gift Olsson. De flyttar till Sylen 2. Dottern flyttar till Staffans församling 1929. De bor kvar 1947. Carl Albin dör 1960, 68 år gammal och Sandra Kristina dör 1964, 74 år gammal. De är begravda tillsammans på Skogskyrkogården i Gävle.

Dottern Jenny (8/7 1893-17/2 1941) får den oäkta dottern Margit Eugenia (28/9 1914-18/10 1992) Hon flyttar 1917 hemifrån Älvkarleby till Skutskär och gifter sej med sågarbetaren Johan Edvin Östberg (4/3 1890-13/11 1918) De får Vesta Maria (29/11 1917-26/9 2007) innan hennes man dör 1918, 28 år gammal, av lunginflammation. Jenny får sen Johan Ingvar (4/10 1920-27/8 2000) med Johan Viktor Jansson (28/3 1898-21/1 1926) från Träskvret, Sikhjälma. Hon flyttar samtidigt dit till honom och de gifter sej. De får sen Edit Katarina (27/2 1922-25/11 1944) och Karl Alf Edmund (16/11 1925-4/3 1926) som dör knappt 4 månader gammal, av medfödd svaghet. Hennes andra man Johan Viktor dör 1926, en månad före deras lilla son. Han är då 27 år gammal och dödsorsaken är lungsot. Jenny flyttar till Bodarne, Skutskär 1926 och vidare till Staffan, Gävle 1927. Hon bor i Karskär 4. Hon har dottern Edit Katarina med sej och får Birgit Maria (10/1 1929-31/1 1929) som dör 3 veckor gammal. Hon arbetar som hushållerska i 11 år innan hon flyttar till Upplandsbodarna, Skutskär 1938 och hennes dotter flyttar till Östanå, Älvkarleby men kommer 1940 till mamman i Bodarna. Jenny dör 1941, 47 år gammal och dottern Edit Katarina flyttar då till Slipgatan 1 n.b., Högalids församling i Stockholm. Hon dör 1944, 22 år gammal, av TBC. Hon begravs på Skogskyrkogården. Dottern Margit Eugenia (28/9 1914-18/10 1992) gifter sej med Åke Julius Söderhäll (22/3 1912-6/2 1984) från Älvkarleby. Han dör 1984, 71 år gammal och hon dör 1992, 78 år gammal och de begravs tillsammans med hennes moster Edit Cecilia se nedan.

Sonen Knut Ossian (27/7 1897-11/2 1974) gifter sej 1922 med Anna Teresia Nygren (16/4 1896-11/11 1938) från Söderala. De flyttar till Rote 12, Karskär 10 i Gävle och han blir fabriksarbetare. De får Sven Evert (22/7 1922-) och 1931 flyttar de till Karskär 6. De skiljer sej 1938 och Anna Teresia flyttar till Kv Baggaren 11 tillsammans med deras son. De flyttar vidare 1929 till Kv Hammarsmeden 11. Viktoria Emilia Karlsson (12/3 1909-19/7 1998) flyttar in 1939 från Söderhamn till Knut Ossian och de gifter sej. De får Anita (1940-), Knut (1942-) De flyttar 1943 till stadsäga 4551. De får Ingrid (24/2 1944-28/9 1998) Knut Ossian blir cellulosaarbetare. Han dör 1974, 76 år gammal och Viktoria Emilia dör 1998, 89 år gammal. De är begravda på Bomhus Kyrkogård tillsammans med dottern Ingrid som dog 1998, 54 år gammal.

Sonen Gunnar Valfrid (7/9 1899-12/10 1975) flyttar till Hållnäs 1922. Han flyttar tillbaka hem 1925 och stannar hemma till 1932 när han flyttar till Valö. Han kommer tillbaka hem igen 1933 som jordbruksarbetare. Han flyttar till Älvkarleby 1934 och gifter sej med Anna Maria Andersson (22/7 1899-2/10 1970) Hon dör 1970, 71 år gammal och han dör 1975, 76 år gammal. De är begravda på Älvkarleby kyrkogård.

Dottern Alma Katrina (23/11 1903-10/3 1987) får barnen Gullan Ingrid Katarina (25/11 1923-) och Stig Yngve Emanuel (26/1 1926-13/11 2011) Hon flyttar 1926 till ett annat ställe i Skutskär och gifter sej med diversearbetaren och senare slakteriarbetaren Ture Emanuel Skymberg (10/10 1902-21/2 1987) De får Majvor Cecilia (4/9 1927-), Ullabritt (18/1 1931-), Inga Lisa (12/1 1933-29/6 1935) som dör 2 år gammal, Ture Lennart (20/2 1934-), Gunvor Maria (20/8 1936-), Knut Rune (15/3 1937-14/3 1998) och Sven-Erik (10/11 1940-) Alma Katarina och Ture Emanuel dör båda 1987 med 2 veckors mellanrum, 83 respektive 84 år gamla. De är begravda på Skutskärs kyrkogård tillsammans med sonen Knut Rune som dör 1998, 61 år gammal.

Dottern Edit Cecilia (22/11 1905-1971) flyttar till Hållnäs 1922. Hon flyttar vidare till Skutskär och 1926 till Östanå, Älvkarleby. Där gifter hon sej 1926 med skrädderiarbetaren Carl Gideon Jansson (16/9 1902-18/3 1985) från Barknåre, Hållnäs. Han tjänar, 2500 kr/år 1930. De flyttar 1938 till Gävle, Rote 5, Sylen 8. Där han blir skräddare och i början på 1940-talet blir han skräddarmästare. 1947 flyttar de till Drejargatan 9. Edit Cecilia dör 1971, 65 år gammal och Carl Gideon dör 1985, 83 år gammal. De är begravda på Älvkarleby kyrkogård tillsammans med Åke Julius Söderhäll (22/3 1912-6/2 1984 (från Älvkarleby, gravsatt 1984) och hennes maka Margit Eugenia Söderhäll (28/9 1914-18/10 1992) (från Skutskär, gravsatt 1992) Margit Eugenia är hennes systerdotter, se ovan.

Dottern Märta Olivia (26/12 1906-23/5 1989) flyttar till Staffan, Gävle 1930. Rote 12, Karskär 15 Hon får Stig (1931-) ”utom äktenskapet”, Hon gifter sej med de 14 år äldre järnarbetaren och senare svetsaren Gustav Fredrik Karlsson (17/12 1892-15/10 1985) från Kopparberg. Han har Rut Benta Olivia (20/9 1919-) och Astrid (23/3 1924-) från sitt förra äktenskap. De bor kvar i Karskär 1947. Gustav Fredrik dör 1985, 92 år gammal och Märta Olivia dör 1989, 82 år gammal. Hon är begravd i minneslunden på Skogskyrkogården i Gävle.

Dottern Agda Emilie (14/4 1909-12/1 1955) får Erik Bruno Ingemar (19/1 1928-13/3 2001) och Anna Kajsa (4/5 1931-) Fadern heter i båda fallen Erik Pettersson. Hon flyttar till Nöttö, Västland 1933 och den 2-åriga dottern Anna Kajsa får komma efter några månader senare. Sonen Erik Bruno bor kvar med morföräldrarna till 1937 då han får flytta till Älvkarleby. Han kommer tillbaka till morföräldrarna 1939 och flyttar återigen till Älvkarleby 1942. Han gifter sej 1961 med Sonja Marianne (30/5 1936-21/12 2001) Lungsund, Värmland. Han dör 2001, 73 år gammal, i Möllevången, Malmö. I Västland gifter sej Agda Emilia med sågverksarbetaren Bror Ernfrid Helmer Harström (19/4 1901-7/6 1954) från Älvkarleby. De får Karl Lennart (9/10 1934-) och flyttar till Bodarna, Skutskär 1936. Sonen Karl Lennart Harström får 6 år gammal flytta till Staffan Gävle 1940. Rote 12 där han blir fosterbarn till fabriksarbetaren Erik Gustaf Henry Gustafsson (22/6 1907-) och Karin Hulda Fanny Nordlöf (20/2 1907-7/3 1946) som inte har några egna barn. Hans fostermor dör 39 år gammal, när han är 12 år. Han bor kvar med sin fosterfar 1947. I Skutskär verkar det som att hans föräldrar skiljer sej 1942 då Bror Ernfrid Helmer flyttar till Katarina, Stockholm och Agda Emilie flyttar med sin dotter till Gävle rote 12, Karskär 15 och bor hos sin syster Märta Olivia. Hon flyttar samma år till Kv Kompassen 10 i rote 1 som hushållerska. Hon flyttar 1945 till Sandviken Hansbogatan 10. Agda Emilie dör 1955, 45 år gammal, i Sandviken. Agda Emilies förra man, Bror Ernfrid Helmer Harström, dör 1954 i Brännkyrka, Stockholm, 53 år gammal.

Dottern Svea Frideborg (8/1 1911-25/2 1997) flyttar till Rote 10, Grepen 1, Gävle 1930 som hembiträde. Hon flyttar 1931 till Rote 12, Karskär 15. Där får hon Kurt (1932-) innan hon flyttar samma år till Norslund 46. Hon gifter sej med fabriksarbetaren Hugo Bernhard Gustafsson (20/8 1910-23/10 1976) från Gävle. De flyttar 1932 till stadsäga 448, De flyttar 1946 till stadsäga 457C. Hugo Bernard dör 1976, 66 år gammal och Svea Frideborg dör 1997, 85 år, gammal. De är begravda på Bomhus kyrkogård i Gävle.

Sonen Konrad Alexander (12/11 1912-24/2 1992) blir plåtslageriarbetare och gifter sej 1943. Han dör 1992, 79 år gammal. Han är begravd på Skutskärs kyrkogård. Där ligger också fadern Alexander Friskman (21/11 1868-31/5 1957) och systern Agda Emilia Nordstrand f. Friskman (14/4 1909-12/1 1955)