Göksnåres befolkning under drygt 600 år

År 1250-1350 var digerdödens tid i Sverige. Kanske så stor del som bortåt hälften av befolkningen dog. Hur detta drabbade Göksnåre vet vi inget om. Däremot talar mycket för att byns sex hemman fanns redan vid slutet av 1300-talet. Den totala befolkningen borde då varit ca 40-50 personer.

Under de närmaste 150 åren fram till mitten av 1500-talet etableras 4 nya avgärda hemman (1). Det är Nyböle före år 1409, Kuggböle före år 1540 och Årböle med två hemman också före år 1540. Befolkningen var då totalt uppe i ca 80 personer där hela ökningen skett utanför själva bolbyn (2).

Befolkningsökningen fortsätter under de följande hundra åren och det resulterar i ytterligare fem avgärda hemman innan år 1630 nämligen Stenmo, Skaten, Rångsen, Olarsbo och Magön. Med totalt 15 st hemman kan befolkningen antas varit ca 120 personer i hela Göksnåre men i bolbyn ligger den kvar på 40-50 st.

Under de följande hundra åren verkar befolkningsökningen ha stannat av och inga nya hemman eller torp tillkommer.

Från ca år 1660 när ett Båtmanstorp etableras i byn följer en ny period av befolkningsökning. Det ökade behovet av fastigheter uppfylls nu till största delen i bolbyn. År 1719 klyvs hemmanet Göksnåre nr 1, år 1732 sker samma sak med Göksnåre nr 6 och år 1738 är det dags för Göksnåre nr 5. År 1745 etableras ett Skogvaktarboställe, år 1768 tillkommer ett jordetorp (3) och år 1788 en backstuga(4). År 1794 byggs ett nytt Skogvaktarboställe medan det gamla övergår till att vara skattetorp. I samband med Storskiftet i början på 1820-talet sker ett antal nyetableringar, tre nya torp varav ett i bolbyn och tre hemman i bolbyn som klyvs. Allt detta innebär att befolkningen har vuxit till ca 215 personer varav 138 i bolbyn när koleran drabbar byn 1834. På några veckor minskar befolkningen med 11% till 123 st. Läs mer om koleran under Berättelser.

Efter koleraepidemin fortsätter befolkningen att växa och nya fastigheter tillkommer, fram till år 1920 hela fem stycken och då är inte de tre torp som både hunnit med att skapas och överges inte medräknade. År 1920 når Göksnåre sin befolkningsmässiga toppnotering med totalt ca 270 personer varav 188 personer bor i bolbyn.

Efter år 1920 börjar en accelererande nedgång som fortsätter än idag. På andra halvan av 1930-talet är nedgången nästan 5% per år och år 1940 är befolkningen i bolbyn nere på 114 personer. Som jämförelse kan man tänka sej att Tierps kommun skulle minska med 5000 innevånare på 5 år.

I skrivande stund är Göksnåre bys befolkning ca 20 personer men inom några månader kommer det första tillskottet på många år.

 

 

ÅRTAL                                          BOLBYN                             HELA                                     Anmärkning

(kärnbyn)                            BYN

                                                                                                                                                                                  

 

1300-tal                                            (40-50)                         (40-50)                                  Max 6 hemman

 

Senast 1409                                      50-60                                                                          Nyböle etableras

 

Senast 1540                                      60-70                                                                          Årböle etableras med 2                                                                                                                                                             hemman

 

Senast 1540                                       75-85                                                                         Kuggböle etableras

 

1540                                                 (40-50)                             75-85                                 6 st hemman

 

Ca 1585 (1610)                                  80-90                                                                        Stenmo etableras

 

Ca 1600                                            100-110                                                                      Skaten och Rångsen etableras

 

Ca 1622                                            105-115                                                                       Olarsbo etableras

 

Senast 1629                                     115-125                                                                      Magön etableras

 

1656                                                  (40-50)                            115-125                             21 pers i 6 hemman+ oklart

antal barn under 15 år

 

ca 1660                                                                                                                                  Båtsmanstorpet skapas

 

1669                                               (40-50)                                                                        22 pers i 6 hemman + 4 pers i

båtmanstorpet + oklart

antal barn under 15 år

 

1680                                             (40-50)                                  115-125                         21 pers i 6 hemman+ 1                                                                                                                                                             båtsman

oklart antal barn under 15 år

 

1709                                                                                                                               19 pers i 6 hemman+ 1 båtsman +

32 barn under 15 år

 

1719                                                                                                                                Hemmanet Göksnåre nr 1 klyvs

 

1720                                                 43                                         115-125                 20 pers i 7 hemman + 1 båtsman+

22 barn under 15 år

 

1730                                               43                                          115-125                  27 pers 7 i hemman + 1 båtsman+

15 barn under 15 år

 

1732                                                                                                                              Hemmanet Göksnåre nr 6 klyvs

 

1736                                                59                                        130-140                  29 pers i 8 hemman + 1 båtsman +

7 pers hos fördubblingen + 23 barn

under 15 år

 

1738                                                                                                                             Hemmanet Göksnåre nr 5 klyvs

 

1745                                                                                                                             Skogvaktarboställe etableras

 

1760                                                 87                                    155-165                    4 ställen hade piga eller dräng                                                                                                                                                 ibland

 

1764                                                                                                                           Nytt jordetorp etableras

 

1782                                                79                                  ca 160

 

1788                                                                                                                            Ny backstuga etableras

 

1790                                        128                                    ca 200                            3 ställen hade piga och dräng hela

tiden.

3 ställen hade piga eller dräng                                                                                                                                                ibland

 

1793                                                                                                                          Nytt skogvaktarboställe etableras

 

1800                                        128                                ca 200                             3 ställen hade piga och dräng hela

tiden.

2 ställen hade piga eller dräng ibland

 

1810                                        121                             ca 200                                7 ställen hade oftast 2 pigor eller

drängar

4 ställen hade 1 piga eller dräng

 

1817                                                                                                                       Nytt jordetorp etableras

 

1823                                                                                                                      Hemmanen Göksnåre nr 2, 3 och 4

klyvs. Torpet Rundskär byggs.

 

1828                                                                                                                     Torpet Bladäng under Olarsbo byggs.

 

1830                                        125                            ca 200                              4-5 ställen hade oftast 2 pigor eller

drängar

5 ställen hade alltid en piga eller

dräng

3 ställen hade piga eller dräng ibland.

 

 

1834 före koleran                  138                           ca 215

 

1834 efter koleran                 123                          ca 200                                 10 ställen har 2 pigor eller drängar

2 ställen har oftast 1 piga eller dräng

 

1840                                        145                           ca 220                                   7 ställen har 2 pigor eller drängar

5 ställen har oftast 1 piga eller dräng

 

1850                                        137                                                                          5 ställen har 2 pigor eller drängar

4 ställen har 1 piga eller dräng

 

1855                                        137                                                                           7 ställen har 2 pigor eller drängar

2 ställen har 1 piga eller dräng

2 ställen har ingen piga eller dräng

 

1860                                        142                            ca 220                                2 ställen har 2 pigor eller drängar

7 ställen har 1 piga eller dräng

 

1862                                                                                                                      Hemmanet Skatviken avdelas från

Kumlet

 

1863                                                                                                                       Ny backstuga etableras

 

1865                                                                                                                      Nytt skattetorp etableras

 

1870                                        160                             ca 240                            6 ställen har 2 pigor eller drängar

5 ställen har 1 piga eller dräng

1876                                                                                                                   Nybygget etableras

 

1878                                                                                                                    Nytt skattetorp etableras

 

1879                                                                                                                   Hemmanet Göksnåre nr 4 B klyvs

 

1880                                        162                                                                    2 ställen har 2 pigor eller drängar

5 ställen har 1 piga eller dräng

4 ställen har ingen piga eller dräng

 

1884                                                                                                                Torpet Bladäng överges

 

1885                                        167

 

1886                                                                                                                    Nybygget överges

 

1888                                                                                                                   Torpet Slåtan under Göksnåre nr 4

byggs i Skaten

 

1890                                        145                                                                    5 ställen har 2 pigor eller drängar

3 ställen har 1 piga eller dräng

5 ställen har ingen piga eller dräng

 

1894                                                                                                                   Backstuga överges

 

1900                                        177                            ca 255                           5 ställen har 2 pigor eller drängar del av                                                                                                                              tiden

3 ställen har 1 piga eller dräng

4 ställen har 1 piga eller dräng del av                                                                                                                                    tiden

3 ställen har ingen piga eller dräng

 

1910                                        160                         ca 240

 

1919                                                                                                                      Nytt skogvaktarboställe etableras

 

1920                                        188                      ca 270

 

1925                                        177

 

1930                                        172

 

1935                                        149

 

1941                                        114

 

1950

 

1960

 

1970

 

1980

 

1990

 

2000

 

2010

 

2020

 

Några ordförklaringar:

(1)                Avgärda hemman är nybyggen som upptagits inom en förutvarande bosättnings område.

(2)                Bolby är en ursprunglig by där varje bybo ägde sin gård och hade del i byns allmänningsmark.

(3)                Jordetorp är ett torp som är infört i jordeboken. Det nyttjas av torpare som arrenderar marken.

(4)                Backstuga är en liten, enkel stuga belägen på annans mark, bebodd av personer som inte huvudsakligen sysslade med jordbruk. Ofta låg dessa stugor på allmänningar