Göksnåre är en del av…

Socken

Göksnåre hörde, tillsammans med utbyarna Kuggböle, Nyböle och Årböle till Valö jordebokssocken men Hållnäs kyrkosocken på medeltiden. Någon gång mellan 1583 och 1593 överfördes byn även i kameralt avseende till Hållnäs socken. Socknen delades till landskommun och församling 1862.

 

Folkland

Valös socken ingick i Frösunda skeppslag som i sin tur var en del av folklandet Roden. Hållnäs socken ingick också i Roden men det är lite oklart i vilket skeppslag. Roden benämns också senare som uppdelad norra respektive södra Roden varav den norra senare blir en del av Tiundaland. Tiundaland var, som namnet antyder, närmast ett eget land. Tiunda betyder 10 hundare vilket var det folklanden var uppdelade i till skillnad från Roden som var uppdelad i skeppslag.

 

Härad

Olands härad har tillhört olika fögderier, vilket motsvarar dagens skatteverk, under tidens gång.

För rättsväsendet var häraden uppdelad i domsagor med tillhörande tingslag (domstolsväsende)

 

Fögderi

1638 tillhör Olands härad Olands fögderi under Per Larssons domkrets.Från 1720 har byn tillhört Uppsala läns Sjätte fögderi, 1879 ändrades det till Uppsala läns Femte fögderi. Redan 1886 blev det Olands Fögderi, vilket ändrades till Tiunda Fögderi 1918. 1946 ändrades det till Örbyhus Fögderi men 1967 blev det Tierps Fögderi.

 

Domsaga och Tingslag

Från 1680 tillhörde Göksnåre Vätö skeppslags domsaga med Lövsta tingslag. Redan 1689 ändrades det till att vara Olands härads domsaga med Lövsta tingslag. Från 1715 slogs det samman till Uppsala läns norra domsaga med Lövsta tingslag. Det har gällt ända fram till 1971 då det ändrades till Uppsala Läns norra Tingsrätt och dess domsaga, vilken bytte namn till Tierps Tingsrätt 1980. Den senaste ändringen skedde 2005 då det blev Uppsala Tingsrätt och domsaga.

 

Polisväsendet

Fram till 1917 tillhörde Göksnåre Lövsta Tingslags Länsmansdistrikt. Mellan 1918 och 1951 hette det istället Lövsta Landsfiskaldistrikt för att sen ändras till Olands Landsfiskaldistrikt. Från 1965 tillhörde byn Tierps polisdistrikt vilket sedan blev Tierps Närpolisområde inom Uppsala Polisdistrikt. Numera heter det Tierp-Älvkarleby Närpolisområde.

 

Åklagare

Tierps åklagardistrikt bildades 1965.

 

Kronofogde

Uppsala kronofogdedistrikt bildades 1965.

 

Landsting

Uppsala läns landsting bildades 1863.

 

Kommun

Vid den stora kommunreformen 1862 bildades Hållnäs landskommun med ansvar för de borgerliga frågorna. 1974 slogs ett antal landskommuner ihop med Tierps köping och bildade Tierps Kommun.

 

Kyrka

Hållnäs församling bildades vid den stora kommunreformen 1862 då kyrkligt och borgerligt styre skildes åt. 2006 slogs församlingen ihop med Österlövsta församling. Församlingen tillhör från 2015 Tierps pastorat. Det i sin tur ingår i Örbyhus kontrakt och Uppsala stift.

 

Militär indelning

Göksnåre var rote nr 58 i Norra Roslags 1:a båtsmanskompani. Det i sin tur ingick i 2:a skeppsregementet som tillhörde Stockholms örlogsstation.

 

Skola

Ursprungligen var det Kyrkskolan i Edvalla som fanns, den byggdes 1848.

1853 började ”gammelskolan” i Malen användas.

Vavds skola byggdes 1865.

När den lades ner 1968 var det återigen Kyrkskolan som gällde för Göksnåres barn i årskurs 1-6.

Skärplinge med Ol-Andersskola gäller för elever i årskurs 7-9 från 1999.

Högbergsskolan, Tierp är den närmaste gymnasieskolan.

 

Elektricitet

Tidigast 1941 fick byn el och då tillhörde man Hållnäs elektriska distributionsförening.

1966 tog Älvkarleby kraftverk över.

 

Telefoni

Riktnummer tillkom under 1900-talet då växlar automatiserades.

I Göksnåre kom telefonen först på 1940-talet och då med manuell växel. Automatisk växel och därmed riktnummer kom på 60-talet.

Här är Norduppland organiserat tillsammans med Gästrikland, Dalarna, Östra Västmanland och södra Hälsingland med riktnummergrupp 02. Alla orter i Gästrikland och norduppland, utom Gävle-Sandviken har riktnumret 029x där tex Tierps -Söderfors har 3. Göksnåre ingår i delen Karlholmsbruk-Skärplinge med 0294.

 

Post

Göksnåre låg under postorten Lövsta bruk som var en ”poststation av första klassens högre afdelning”

Någon närmare adress än namn och by behövdes inte.

Senare blev postorten ändrad till att vara Vavd.

Postnummer tillkom 1968.

Gävle har 80, Norduppland och Gästrikland 81. Göksnåre hade då 810 65 med postort Skärplinge. År 20xx gjordes en stor förändring där numret ändrades till 819 65 med postorten Hållnäs.

Själva postlådeadresserna ändrades också på 2000-talet från 4-siffriga nummer till 3-siffriga, där även en möjlighet till att använda sitt gårdsnamn som adress gavs.

 

Mejeri

Skärplinge mejeri var 1 av 17 mejerier som 1933 bildade Gefleortens Mejeri. Skärplinge mejeri fanns in på 1990-talet, då som ostproducent.