thumbnail_1920 ca Albin Jansson 2a från höger rep av Missionshuset i Vavd