Gårdfarihandlare i Göksnåre

 

I Sverige fick man inte bedriva handel annat än i städerna och om man tillhörde ett skrå. Städerna som begrepp var till för att styra handeln.

Först 1864 blev det tillåtet att bedriva tex lanthandel.

Innan den möjligheten kom fanns det en del grupper som fick tillstånd att bedriva gårdfarihandel. Sjuhäradsbygden i västra Götaland med Borås som centralort är det mest kända exemplet på detta.

Även till Göksnåre hittade dessa sk knallar men de kallades ”Wästgötar” eller ”Boråshandlanden” i folkmun. De sålde bla textilier där nymodigheten bomull kan nämnas. Då dessa knallar oftast återkom flera gånger om året till samma ställe kunde de ge kredit och dessa skulder kan avläsas i en del bouppteckningar.

Nu är detta långt ifrån någon heltäckande bild av hur mycket som köptes av dessa knalla, de flesta skulder bör troligen ha hunnit betalas i livstiden, men då källorna är få får vi titta på de vi kan hitta.

I genomgången av alla funna bouppteckningar för Göksnåre med sina avgärda hemman under 1800-talet har det framkommit 14 skulder till knallar.

Den första är 1829 och de sista är från 1861.

De handlare vi ser namnen på är Källberg, Johan Larsson, Bengt Andersson, Johansson, Holm, BA Holmgren, Johan Brandt och Clas Mauritz Winge.

Skulderna varierar från 2 till 26 riksdaler med ett genomsnitt på knappt 10 riksdaler.

 

Ett exempel på produkt som hittats i en bouppteckning är ”Westgötatäcke”

 

Här kan också nämnas som exempel på andra som sålde lokala varor att det finns ett antal ”Dalkarlsskåp” odyl i bouppteckningarna. Folk från Dalarna reste ofta till tex Stockholm och arbetade för att förstärka ekonomin men man ägnade sej också mycket och träslöjd och möbelsnickeri.

 

Skulder i bouppteckningar:

1829-Västgöten Källberg, 12 rd

1831- Till handelsman (oläsligt) från Borås 11 riksdaler 16 skilling

1834- Till Boråshandlanden Joh Larsson för varor, 12 riksdaler

1834- Till Boråshandlanden Johan Larsson för varor, 4 riksdaler 32 skilling

1834- Till Boråshandlanden Johan Larsson för avlidne pigan Ulrica Melldal, 5 riksdaler

1837- Till Boråshandlande Bengt Andersson, Johan Larsson och Johansson tillsammans, 26 riksdaler 32 skilling

1846- Westgöten Holm, 2.16 rd

1846- ”Westgöten” BA Holmgren från Borås 13 rd.

1848-Västgöten B. Holmgren, 4 rd

1848-Västgöten Johan Holm, 6.28

1861-Handlanden L. Holm fr Borås 26, 71 rd

1861- Handlanden JM Brandt fr Borås, 14,29 rd

1861-Clas Mauritz Winge (1/9 1828-1/2 1907) från Borås 8 rd, som angavs bo i Konradslund där senare den första lanthandeln etablerades.