Frälsebonde Jan Jansson (6/2 1774-14/4 1855)

Han föds i Göksnåre nr 6B med föräldrarna frälsebonde Johan Johansson (25/10 1745-26/4 1831) och Caisa Larsdotter (26/9 1746-16/1 1818) Hans mor är från Vedlösa. Hans far är andra generationens frälsebonde här efter att bruket tog över hemmanet 1745. Han gifter sej 23 år gammal och får 7 barn fram till när han är 41 år. Deras äldsta dotter dör 19 år gammal. 8 år senare gifter sej hans son och tar troligen över hemmanet då. Ytterligare 8 år senare dör hans hustru. Han är då 57 år gammal och har 6 barn som är mellan 16 och 31 år gamla. Han har haft ett traditionellt familjeliv i över 30 år men nu väntar andra förhållanden. Han bor kvar med sonen och har fått 3 barnbarn varav 1 har avlidit tidigt. Under de närmaste åren får han ytterligare 3 barnbarn där också 1 av dem dör tidigt.

Jan har hunnit bli 65 år när också hans son dör, svärdottern gifter om sej några år senare och Jan får nu, 70 år gammal, vad man kan kalla ett bonusbarnbarn som tyvärr dör tidigt. Året efter får han ett bonusbarnbarn igen och detta barn är starkare och överlever. 3 år senare är det dags för nästa begravning och förändring av den fmilj han bor hos då svärdottern dör 46 år gammal. Under Jans sista 7 år i livet hinner det hända att husbonden gifter om sej, får först 1 barn som dör tidigt och sen 1 barn som överlever din barndom.

När Jan dör år 1855, 81 år gammal, har han överlevt 4 av sina barn, 3 av sina barnbarn, sin svärdotter, sin svärdotters änkling, 1 bonusbarnbarn och ytterligare 1 barn på gården. Han har levt hela sitt långa liv här på hemmanet i Göksnåre.

Ingen bouppteckning har hittats.