Erika Matilda Ersdotter (20/1 1863-7/2 1948)

Hon föds i Göksnåre 4, Sörgården med föräldrarna skattebonde unge Eric Ersson (7/5 1822-2/5 1885) och Anna Brita Vahlberg (14/1 1827-10/1 1892) Hon flyttar till Gävle 1883 där hon blir piga hos handlaren Johan Gustav Nordgrens änka Christina Viktoria Nordgren.

När änkan dör 1889 flyttar Erika Matilda till handlaren Erik Adolf Nordgren och hans familj i Sockerbruksgatan 42 som piga. Sen flyttar hon till Västra Vägen 6, änkan Margareta Beata Hedberg. Efter det flyttar hon vidare och blir piga åt snickerigesällen Per Olsson och hans familj. Efter det flyttar hon 1892 till stationskarlen Erik Lindholm (25/11 1866-16/12 1937) från Torsåker och de gifter sej. De flyttar till Korsnäsgatan 18 där de får Erik Sigfrid (15/2 1893-11/7 1989) se nedan, Edit Matilda (2/5 1894-19/2 1978) se nedan, Erik Helge Nokolaus (10/10 1895-11/6 1969) se nedan innan de flyttar till Iskällargatan 144. De får sen Algot Emanuel (5/3 1897-25/10 1959) se nedan, Gunnar Johannes (28/7 1898-7/4 1984) se nedan, Sven Herman (12/7 1900-27/11 1993) se nedan och Inga Kristina (24/7 1903-10/2 1927) se nedan. Han blir resgodsförman innan de flyttar 1916 till Drottninggatan 34. Erik och Erika Matilda flyttar till S. Staketgatan 20 i Staffans församling 1929. De har då med sej sönerna Gunnar Johannes och Sven Herman. Sonen Algot Emanuel flyttar senare också dit. Erik dör 1937, 71 år gammal av kärlkramp/hjärtinfarkt. En notering i död- och begravningsboken säger: ”Framställning av hustrun och familjen om begravning utan jordfästning Sv. Kyrkan bifaller” Erika Matilda flyttar 1937 till 3:e Tvärgatan 30. Fastigheten ägs då av hennes son stationsmästare Erik Sigfrid, se nedan. Hon dör där 1948, 81 år gammal.

 

Sonen Erik Sigfrid (15/2 1893-11/7 1989) är stationskarl och flyttar hemifrån 1922 och gifter sej då med Edit Sofia Wall (6/12 1894-26/2 1978) De får Kerstin Maria (29/2 1924-30/11 2014) Han bor i Valbo och äger fastigheten Patronen 7 dit hans mor flyttar när hon blir änka. De flyttar själva dit 1941 och han blir då stationsskrivare. De säljer fastigheten och flyttar till Kv Stettin 9 år 1943. Han dör 1989, 96 år gammal, i Gävle.

-Hans dotter Kerstin Maria gifter sej med Johannes Goedbloed (12/8 1921-19/12 2010) från Nederländerna. Hon dör 90 år gammal i Skövde.

 

Dottern Edit Matilda (2/5 1894-19/2 1978) flyttar 1918 till Matteus församling. Hon flyttar till Hedvig Elenora församling i Stockholm och kommer tillbaka hem 1922. Året därpå flyttar hon till Kungsholmens församling. Hon är frånskild och dör 1978, 83 år gammal, i Sundbyberg.

 

Sonen Erik Helge Nikolaus (10/10 1895-11/6 1969) är kontorsbud innan han 1918 flyttar till Klara församling. Han flyttar hem igen samma år och tillbaka till Stockholm och nu Katarina församling i Stockholm. Han gifter sej 1924 med Elsa Maria (14/1 1896-24/10 1984) från Gävle. Han dör 1969, 73 år gammal, i Bromma.

 

Sonen Algot Emanuel (5/3 1897-25/10 1959) blir kontorskarl innan han flyttar hemifrån 1928. Han blir då försäljare och gifter sej samma år med kontoristen Göta Kristina Watz (16/3 1900-1/12 1979) De bor på stadsäga Skiftesvägen 3. Han jobbar då som ”resande” De får Lars Erik (18/8 1929-15/6 1990) Fastigheten ägs av hennes far maskinuppsättaren Johan Arvid Watz (4/1 1870-17/1 1947) från Tensta, Uppland som också bor där med sin hustru, hennes mor, Anna Stina Östlund (15/10 1867-30/10 1939) från Sundborn. Algot Emanuel och Göta Kristina flyttar 1933 till Kv Fylgia 12.

1934 får han den oäkta sonen sonen Sven Erik (18/1 1934-) med arbetardottern från Hemlingby Mary Elisabet Lundberg (29/3 1914-15/12 1999) I födelseboken anges ”faderskapet fastställt genom laga avtal d 23. 1 1934”

1940 flyttar de tillbaka till Skiftesvägen 3 i Gävle. Hustrun är då ”matserverigsinnehavarinna”

Han flyttar 1945 till modern på 3 Tvärgatan 30. Han benämns från 1944 som f. Handlanden. De skiljer sej 1946. När hans mor dör 1948 flyttar han tillbaka till Hel.Tref.församling i Gävle. Han dör 1959, på Östgötagatan 38 på Söder i Stockholm.

-Hans son Lars Erik dör 60 år gammal i Mora.

 

Sonen Gunnar Johannes (28/1 1898-7/4 1984) flyttar 1923 till Älvkarleby. Han kommer tillbaka 1925 och är då skrädderiarbetare. Han flyttar med föräldrarna 1929 till Staffans församling. Han flyttar till Örebro 1936 och gifter sej 6/11 1937 med Rut Amanda (20/10 1909-25/11 2013) från Hallsberg. Han dör 1984, 86 år gammal i Örebro.

 

Sonen Sven Herman (12/7 1900-27/11 1993) flyttar 1923 till Tierp och kommer tillbaka året efter. Han flyttar med föräldrarna 1929 till Staffans församling. Han är ogift och dör 1993, 93 år gammal, Gävle.

 

Dottern Inga Kristina (24/2 1903-10/2 1927) dör i Rysshuset, Gävle, 23 år gammal av miliartuberkulos. (Kvarteret Rysshuset var ett kvarter på Öster i Gävle som hade fått sitt namn efter det stenhus, i vilket ryska krigsfångar var fängslade under åren 1701 till 1715)