Erik Lundholm (26/3 1827-15/1 1908)

Han är född och uppväxt i jordetorpet Skäret med modern Greta Larsdotter (11/10 1782-25/1 1857)

Han flyttar till Göksnåre nr 5 som dräng 1842, bara 15 år gammal. 1843 flyttar han till Göksnåre nr 3 och1845 till Börstil. Han blir dräng i Lugnet i Börstils by. 1853 flyttar han inom byn och blir statdräng. 1854 gifter han sej med Stina Ersdotter (19/8 1818-31/5 1876) och de får Erik Gustaf (5/10 1854-17/2 1860) som dör 5 år gammal) De flyttar till Mosselund, Barkö by där han blir torpare och de får Maria Kristina (1/1 1859-16/2 1941) se nedan.

Stina dör 1876 57 år gammal. 1880 bor han i Måsselund, Barkö by, Börstil. Han är torpare och änkling. På 1880-talet flyttar han till Granlund, Barkö, dottern gifter sej 1888 och de tar över. Erik dör 1908, 80 år gammal.

 

Dottern Maria Kristina (1/1 1859-16/2 1941) gifter sej 1888 med arbetaren Karl Fredrik Hultman (14/12 1857-12/1 1936) från Almunge. De får Engla Maria (27/5 1891-3/2 1968), John Viktor (15/12 1893-15/5 1976), Gunnar Engelbert (4/11 1896-7/8 1973) , Erik Albert (15/8 1899-12/12 1994) 1933 när barnen flyttat hemifrån flyttar Maria Kristina, 73 år, och Karl Fredrik, 75 år gammal, till Gersheden, Munkfors, Värmland dit deras söner Gunnar Engelbert och Erik Albert har flyttat på 1920-talet. 1935 flyttar de efter Erik Albert till Gersby. Karl Fredrik dör 1936, 78 år gammal, av åderförkalkning och hjärnblödning.

Maria Kristina dör 1941, 82 år gammal, i Gersby, Munkfors, Värmland. Deras barn har en genomsnittlig livslängd på ca 83 år.