Erik Lundholm (26/3 1827-15/1 1908)

Han är född och uppväxt i jordetorpet Göksnåre 7:12 med modern Greta Larsdotter (11/10 1782-25/1 1857)

Han flyttar till Göksnåre nr 5 som dräng 1842, bara 15 år gammal. 1843 flyttar han till Göksnåre nr 3 och1845 till Börstil. Han blir dräng i Lugnet i Börstils by. 1853 flyttar han inom byn och blir statdräng. 1854 gifter han sej med Stina Ersdotter (19/8 1818-31/5 1876) och de får Erik Gustaf (5/10 1854-17/2 1860) som dör 5 år gammal) De flyttar till Mosselund, Barkö by där han blir torpare och de får Maria Kristina (1/1 1859-)

Stina dör 1876 57 år gammal. 1880 bor han i Måsselund, Barkö by, Börstil. Han är torpare och änkling. På 1880-talet flyttar de till Granlund, Barkö, dottern gifter sej 1888 och de tar över. Erik dör 1908, 80 år gammal.