Eric Holldin (16/1 1804-21/10 1934)

 

Eric Matsson föds i Göksnåre 3 med föräldrarna Frälsebonden Matts Ersson Landin (7/1 1771-13/2 1808) och Caisa Larsdotter (24/6 1776-2/2 1818) Hon är dotter i huset och han är bondson från Lönnö.

Fadern dör i halssjuka 37 år gammal när Eric är bara fyra år och han efterlämnar 11 djur varav 3 kor och 4 får till ett värde av 39 riksdaler. Alla hans tillgångar värderas totalt till 110 riksdaler. Änkan ärver en tredjedel och sonen Eric 2 tredjedelar. Hon behåller gården och gifter om sej med frälsebonden Matts Mattsson (24/10 1782-28/8 1834)

När Eric är 14 år dör även modern Caisa av slag. I bouppteckningen omnämns Eric 14 år. Hon ägde 2 vallacker, 1 sto, 7 kvigor, ½ oxe och 9 får till ett värde av 128 riksdaler. Totalt var hennes bo värt 276 riksdaler minus en skuld till Leufsta på 62 rd. Erics fosterfar gifter om sej.

Det är oklart när Eric flyttar hemifrån för att börja jobba som dräng men vi vet att han 1825 är hos Jan Jansson i Hållen och då heter han fortfarande Matsson i efternamn. 1826 flyttar han till Mats Andersson i Barknåre, 1827 till Jan Jansson i Edvalla. Här börjar Eric Ersson, skattebonde i Göksnåre 4, att hjälpa vår Eric med olika saker. Deras relation är den att Eric Holldin är Erik Erssons svågers bror. Vi kan läsa i Eric Holldins bouppteckning att han hade en skuld till Eric Ersson för: Hästhållning åt Holldin 1828 när han skar sej och var hos doktorn i Leufsta i 7 veckor (2 rd per vecka) Senare samma år är det dags för en längre flytt nämligen till Gefle. Tre år senare, 1831, är han tillbaka till Hållnäs, den här gången hos Mats Olsson i Böle/Barknåre. Då finner vi nästa tjänster som Eric Ersson utför:

Kom sjuk från Gefle, föda och skötning (13 veckor a 3 rd)

Skjuts under denna tid till doktor (1.32 rd)

Hämtat en dragkista i Gefle (2 rd)

Skjuts Leufsta-Barknåre 26/9 1831 tor (2rd),

Redan 1832 flyttar han tillbaka till Gefle.

Även här rycker Eric Ersson in och utför tjänster:

1832 i maj, skjutsat Holldin till Gefle (3.16 rd)

Matvaror till Holldin för att uppehålla sej i Gefle 82 rd)

Diverse kläder och kontanter (6 rd)

De närmaste två åren är ännu okända men vi vet att han troligen jobbade som sjöman och att han var i Stockholm på hösten 1834 för han dör där då.

I hans bouppteckning kan vi, förutom det redan nämnda, läsa att bouppteckning förättades 11 mars 1835 av Eric Ersson i Göksnåre 4. Där redovisas följande: Han hade ingen hustru och inga bröstararvingar. Hans tillgångar var: liten obeslagen dragkista, blå kapprock (lång rock liknande kappa), svart frack med byxor och en grön sytut till ett sammanlagt värde av 10 riksdaler. Utöver det hade han 17 klädespersedlar, ett täcke och en kudde värderat till sammanlagt 3 rd. Han hade inget bohag som möbler, husgeråd odyl. Under rubriken kontanter redovisas att han hade pengar innestående hos Eric Ersson och en revers av Mats Matsson (hans styvfar i Göksnåre 3) för sitt fadersarv på sammanlagt 40 riksdaler. Räntan på reversen, som beräknats från 1816 till 1828, blev 17 riksdaler.

Vidare har han reverser av Carl Boman i Hållen och Eric Larsson i Hjälmunge för sitt modersarv för 18 riksdaler med räntan. Någon relation till Carl Boman har inte hittats men Erik Larsson är född i Göksnåre 1.

En av nändemännen fick 0.16 rd för en resa till Stånggrund för egendomens hitskaffande. Lars Larsson Holldin i Stångrund är Eric Holldins morbror.