Emma Lovisa Friskman (23/8 1868-17/7 1947)

Hon föds i båtsmanstorpet i Göksnåre med föräldrarna Anders Erik Friskman (7/4 1834-18/12 1889) och Maja Brita Mattsdotter (26/9 1834-) Hon flyttar 1884 till Kvarnbo som piga. 1885 flyttar hon vidare till Hållen som piga och 1886 till Vavd nr 3 som piga. 1887 flyttar hon till nästa Vavd nr 3 som piga och där är hon kvar till 1890 då hon flyttar tillbaka hem. Samma år flyttar hon till Ånbo nr 1, Vendel och gifter sej med den 25 år äldre änklingen Anders Andersson (30/4 1843-1/7 1915) Han har fem barn mellan 11 och 22 år gamla. Den äldsta, Anders (6/3 1868-) flyttade till N. Amerika 1885.

Hennes mor änkan Maja Brita Mattsdotter flyttar också med hit med sina barn, Emma Lovisas syskon, men de flyttar vidare till, Älvkarleby 1891. Läs mer om moderns vidare öden i huvudberättelsen om båtsmanstorpet. Ganska snart anges i husförhörsboken för Emma Lovisa och Anders ”Varnade av pastor för oenighet”. Nästa notering lyder ”skilda från varandra genom domkapitlets skiljebrev av d 30 mars 1892”

I november samma år flyttar Emma Lovisa till Kläringboda på Heden, Vendel. I januari 1893 gifter hon sej med den 17 år äldre arbetaren Isak Andersson (19/12 1851-24/5 1931) från Krokek i Östergötland. De får Elin Augusta (24/1 1893-10/10 1933) och flyttar sen till Nysäter, Wiksta som är en sk. lägenhet under Brunna, Tensta som de köper. Här får de Alma Axelina (4/10 1894-19/12 1935), Ester Ottilia (19/9 1896-10/1 1959) och Signe Elisabet (24/10 1898-6/3 1979) År 1900 flyttar de till Läbonäs som är ett stomhemman till Viksta kyrkoherdeboställe där de blir brukare. De får Ivar Mauritz (22/9 1900-9/11 1918) innan de 1905 flyttar till Karlsboda där de får Gunnar Fredrik (21/11 1906-6/4 1932) 1908 flyttar de till Lindal på Gryttby ägors, Vendel där han blir jordbruksarbetare. De får Carl Gustav (26/1 1910-25/12 1999) 1926, när han är 83 år och hon 58, flyttar de isär. Han flyttar till sålderdomshemmet Allerbäcke nr 2, Stolpebo nr 2 och hon till soldattorpet på Bergs ägor som hushållerska hos skogsarbetaren Johannes Andersson (15/11 1883-21/8 1956) Han är änkling och har tre barn 10, 12 och 16 år gamla. Hennes son Carl Gustaf flyttar också hit ett år innan han flyttar hemifrån 1927. Varför de flyttar isär säger inte kyrkoböckerna något om. Isak jobbar som stenarbetare innan han dör 1931, 79 år gammal, av lungtuberkulos. Emma Lovisa gifter sej för tredje gången 1934 med den 15 år yngre Johannes. 1937 flyttar de till Fembräcke nr 1 där han blir jordbruksarbetare och sen ladugårdskarl. Redan 1938 flyttar de till Åkra ägor där de bor kvar 1946. Emma Lovisa dör 1947, 78 år gammal, och Johannes dör 1956, 72 år gammal, båda i Åkra.

 

Dottern Elin Augusta (24/1 1893-10/10 1933) gifter sej 1919 med rörarbetaren Karl Einar Klar (7/9 1893-5/4 1972) från Uppsala. De får 5 barn innan hon dör 1933, 40 år gammal, av ”blodförgiftning i samband med missfall

 

Dottern Alma Axelina (4/10 1894-19/12 1935) gifter sej inte och dör 1935, 41 år gammal, i Uppsala.

 

Dottern Ester Ottilia (19/9 1896-10/1 1959) gifter sej 1932 med Ernst Johan Grönlund (12/11 1897-23/7 1973) Hon dör 1959, 63 år gammal, i Uppsala.

 

Dottern Signe Elisabet (24/10 1898-6/3 1979) gifter sej med Gustav Gerhard Rahm (21/1 1894-28/4 1977) från Löt. Hon dör 1979, 80 år gammal, i Enköping.

 

Sonen Ivar Mauritz (22/9 1900-9/11 1918) dör 1918, 18 år gammal, i Gryttby.

 

Sonen Gunnar Fredrik (21/11 1906-6/4 1932) dör 1932, 25 år gammal, i Stockholm.

 

Sonen Carl Gustav (26/1 1910-25/12 1999) gifter sej inte och dör 1999, 89 år gammal, i Uppsala.