Emma Jansson (5/7 1874-11/7 1918)

Emma föds i Göksnåre 5B med föräldrarna Jan Olof Hållsten (22/1 1827-25/10 1912) och Lena Katarina Sund (10/11 1836-16/2 1901) Hon flyttar 1892 till Gräsbo nr 2, Film som piga. Hon flyttar 1893 till Andersbo som piga. Hon får den oäkta sonen Karl Viktor (7/7 1894-20/8 1896) och flyttar till sin bror Lars Erik i Valö några månader senare. Sonen dör 1896, bara 2 år gammal, av magkatarr och hon flyttar vidare till Vamsta nr 4 som piga. 1897 flyttar hon till Andersbo, Film och gifter sej med gruvarbetaren Adolf Norrström (9/11 1873-) De bor med hans föräldrar och får Anna Maria (29/1 1899-), Karl Adolf 25/10 1901-), Ester Adelia (4/9 1907-) Emma dör 1918, 44 år gammal, av tuberkulos.