Elvira Maria Carlsson (12/6 1902-27/9 1988)

Hon föds i Göksnåre nr 5B med föräldrarna Karl Johan Jansson (4/10 1871-1950) och Ida Matilda Persdotter (21/9 1875-16/8 1951) Hon gifter sej 1920 med jordbruksarbetaren Efraim Persson (31/7 1897-10/2 1979) från Kussil och de bosätter sej här i Göksnåre. De får dottern Eva Elisabeth (15/1 1920-) samma år och sonen Carl Börje (6/2 1925-) De flyttar till Brunnby ägor, Vendel 1929 där han blir jordbruksarbetare. De har gått folkskolan och han tjänar 1000 kr/år. 1936 flyttar de till Berby där han blir jordbruksarbetare och sen stalldräng. De bor kvar där 1941. Han dör 1979, 81 år gammal och hon dör 1988, 86 år gammal, i Örbyhus.