Elvira Maria Carlsson (12/6 1902-)

Hon föds i Göksnåre nr 5B med föräldrarna Karl Johan Jansson (4/10 1871-1950) och Ida Matilda Persdotter (21/9 1875-) Hon gifter sej 1920 med jordbruksarbetaren Efraim Persson (31/7 1897-) från Kussil och de bosätter sej här. De får dottern Eva Elisabeth (15/1 1920-) samma år och sonen Carl Börje (6/2 1925-) De flyttar till Brunnby ägor, Vendel 1929 där han blir jordbruksarbetare. De har 3 års skolgång och han tjänar 1000 kr/år. 1936 flyttar de till Berby där han blir jordbruksarbetare och sen stalldräng. De bor kvar där 1941.