Christina Erika Larsdotter (5/9 1855-23/5 1924)

Christina Erika föds i Göksnåre nr 5A med föräldrarna Lars Petter Persson (6/4 1825-1899) och Kaisa Stina Persdotter (16/9 1832-) Hon är ffffs till Mattias Holmgren i Kumlet. Hon flyttar 1877 till Skållbo där hon 1878 gifter sej med sonen i huset Per Erik Persson (6/8 1854-25/1 1834) De får Carl Petter (10/5 1878-) och Victor (12/9 1880-) innan de flyttar till Strömsberg, Tolfta 1880 där han blir statdräng. 1881 flyttar de tillbaka till Hållnäs och nu som torpare under Prästgården. De tillhör Bodarna under Griggebo rote. Där får de Hulda (30/12 1882-24/1 1896), Axel (23/3 1885-), Johan (18/11 1887-14/11 1891) De flyttar 1888 till Sikhjelma där de blir frälsebönder. Sonen Johan dör 1891, 4 år gammal, i den mässlingepidemi som härjar i Hållnäs. De får ett dödfött gossebarn innan de sen får Joel (7/4 1895-) Dottern Hulda dör 1896, 13 år gammal av gangraena cruris som betyder kallbrand i ben. Troligen så har en så ung person fått en bakterieinfektion i en skada på benet. Den bidragande diagnosen pyuri är urinvägsinfektion.

En dryg månad senare flyttar de till Stora Löten nr 1 under Ullfors, Tierp. Sonen Karl Petter blir dömd 30 augusti 1898 i Uppsala läns norra domsaga för misshandel å ämbetsman till straffarbete i 1 år och 6 månader.

1902 flyttar sonen Karl Petter till Nolmyra, Björklinge som skogsarbetare. Han gifter sej med dottern i huset Agneta Matilda Pettersson (18/3 1880-) från Harbo i Västmanland. De får Karl Joel (25/10 1902-), Astrid Elisabet (12/4 1904-) och Karl Herbert (24/2 1906-) 1907 flyttar de till Grönvik under Hockebo. Här får de Karl Erling (10/2 1908-), Karl Yngve (6/12 1909-), Gunhild Martina (10/1 1912-), Karl Martin (10/7 1914-), Alfhild Linnea (30/5 1916-10/12 1918) som dör, 2,5 år gammal, av spanska sjukan och Bertil Karl Evald (3/10 1918-) 1924 flyttar de till Eklunda, Viksta där de bor kvar 1941.

Per Erik och Christina Erika flyttar 1902 till Ekbacken, Gårdskär, Älvkarleby. 1913 flyttar de till Yttre Sandviken, Högbo där han blir träarbetare. 1916 flyttar de vidare till Valsäng, Husby-Rekarne i Sörmland. De flyttar till Älvkarleby i augusti 1917 och tillbaka Valsäng, Husby-Rekarne i mars 1918. I december samma år flyttar de till Gäfneränge, Ockelbo. Christina dör 1924, 68 år gammal. Per Erik flyttar till Åbyggeby, Valbo 1926 tillsammans med sin son trädgårdsmästaren Axel Pettersson Zeidner och hans familj. Per Erik dör 1934, 79 år gammal.