Catharina Larsdotter (3/11 1776-3/3 1841)

Catharina föds i Göksnåre nr 1 med föräldrarna Lars Andersson (30/12 1752-18/3 1800) och Margareta Larsdotter (8/7 1748-7/4 1826) Hon gifter sej 1798 med bruksarbetaren i Leufsta bruk Mikael Mineur (6/6 1771-14/3 1826) Han är son till avlidne goudjaren Pierre Mineur (1739-1791) och hans hustru Brita Ersdotter (1731-1788) Mikael blir körare och de får Brita Caisa (17/10 1799-4/1 1800) som dör 2 månader gammal av kopporna och Margareta Catharina (5/3 1806-10/11 1872) se nedan. I början på 1810-talet blir han eldvaktare. De får sen även Anna Lovisa (24/3 1813-9/9 1834) se nedan och tvillingarna Jan Erik (2/9 1816-14/12 1825) se nedan och Lars Peter (2/9 1816-25/5 1878) se nedan. 1823 flyttar de till Åkerby bruk där han blir bruksarbetare. Mikael dör 1826, 55 år gamal, av pleurasie. Hans bouppteckning visar att han hade 1 ko, 1 oxe, 1 tacka med lamm och 1 tacka utan lamm. Ett väggur finns för ovanlighetens skull. Summa tillgångar var 37 riksdaler. På skuldsidan blev summan 50 riksdaler varav 36 till bruket. Catharina skrev under med sitt bomärke. Catharina dör 1841, 64 år gammal, av bröstfeber.

 

Dottern Margareta Catharina (5/3 1806-10/11 1872) gifter sej 1835 med spiksmeden och tegeldrängen Johan Arousell (4/11 1801-9/4 1852) i Västland. Han är född i Hedemora. Hon dör 1872, 66 år gammal, i Hille.

 

Dottern Anna Lovisa (24/3 1813-9/9 1834) flyttar 1928 till Göksnåre nr 1 som piga. Hon har ”lidit straff för stöld 1832” och dör 1834 av koleraepidemin.

 

Sonen Jan Erik (2/9 1816-14/12 1825) dör 1825, 9 år gammal, av bränsjuka dvs feber.

 

Sonen Lars Peter (2/9 1816-25/5 1878) bor kvar i Åkerby och dör ogift 1878, 61 år gammal.