Catharina Hålldahl Andersdotter (22/5 1802-25/9 1877)

Hon föds i Snickars, Göksnåre med föräldrarna skattetorpare Anders Erson Holldahl (10/1 1761-18/8 1806) och Caisa Nilsdotter (24/1 1766-31/3 1842) Hon är mormors farfarfars syster till Sven-Erik Holmström som bor i byn nu. Hon är 22 år när hon får den oäkta sonen Carl Andreas (16/11 1824-25/5 1866) se nedan. Inget nämns om någon fader. Här ska också nämnas att i Slada bor den 29-åriga ensamstående komministern Johan Bossard (13/2 1794-) År 1831 flyttar hon till bokhållare Matton i Ängskär som piga, hennes då 7-årige son bor kvar hos morföräldrarna i Snickars. 1832 flyttar hon vidare till en torpare i Ängskär som piga. 1833 flyttar hon hem igen. Hon flyttar till Gävle 1837 som piga hos en bokhållare, även nu får sonen vara kvar i Göksnåre. 1838 flyttar hon till Kärven och gifter sej med skattebonden och nämndemannen Lars Ersson (13/5 1795-29/10 1876) som blev änkling året före. Han har tre barn mellan 8 och 14 år gamla. Hennes son Carl Andreas flyttar hit 1839 och från 1940 anges han med efternamnet Bossard. Komminister Bossard har 1834 flyttat till Häverö.

 

Catharinas son Carl Andreas flyttar till Gävle 1840. Han kommer som skräddarlärling till en skräddare Johan Eric Rungren i fastighet 175 i Gävle. Han flyttar vidare till skräddaren Eric Nordblad i början på 1840-talet. 1846 flyttar han till Sundsvall. Där gifter han sej med Anna Ulrica Tjernberg (10/3 1821-21/1 1883) som kommer från Sundsvall med föräldrarna Anders Tjernberg (19/5 1785-) och Anna Maria Dahlström (1784-) Hon flyttade till Hudiksvall 1844 men har kommit tillbaka till Sundsvall. 1847 flyttar de till Kv II i Gävle. Här blir han skräddarmästare. De får Carl Alfred (10/12 1850-1/8 1886) se nedan. Dopvittnen är bla hans mor Katarina Hålldahl och hennes man bonden i Kärven Lars Eriksson. De flyttar vidare 1853 till 4:e roten fastighet nr 40 ½. Här får de Axel Fredrik (20/9 1853-14/3 1893) se nedan. De flyttar 1854 till Kv II fastighet 125 ½. De flyttar vidare 1856 till kv IV nr 51, 7:e roten. Carl Andreas dör 1866, 41 år gammal, av, tuberkulos.

Efter den stora branden i Gävle 1869 gjordes samma år Tillfällig adresskalender för Gefle stad efter branden 1869”

Där finns en angivelse under bokstaven F som lyder: Fernlund, smidesfabrikör. Slottstorget. Skräddar Boussard, Islandet. Det är något oklart vad som menas med detta.

Deras äldsta son Carl Alfred (10/12 1850-1/8 1886) är då handelsbokhållare hos grosshandlare (Mell)berg. De flyttar till 1a kv nr 65 som hon köper. Deras yngre son Axel Fredrik är då också handelsbokhållare. I början på 1880-talet säljer Anna Ulrica fastigheten till varvstimmermannen Lars Peter Nordin (22/11 1828-20/10 1862) som är född i Kårbo, Hållnäs. Han är dömd för förstaresan stöld med inbrott 1852. Lars Petter Nordin dör 1863 på en utrikes sjöresa när han är styrman. Anna Ulrika dör 1883, 62 år gammal, utan angiven orsak. Hennes bouppteckning visar att hon har tillgångar för hela 7294 kr varav hennes fastighet värderades till 6000 kr. Hennes skulder uppgick till 4972 kr varav ett lån, troligen för fastigheten, hos Gefleborgs läns sparbank stod för 4500 kr.

Hennes nettotillgångar blev alltså 2322 kr.

 

Carl Alfred Bausard flyttar till 1a kv nr 71.

Han dör 1886, 35 år gammal, av bukvattusot. Hans bouppteckning visar att han hade guld för 83 kr bestående bla av 5 ringar, ett par örhängen (!) och ett fickur. Han hade vidare silver och nysilver för ca 66 kr och järn- och blecksaker för 5,50. Nästa post är glas och porslin som tål att redovisas i sin helhet:

8 st dricksglas                                   0,40 kr

8 st vinglas                                         0,40 kr

6 st likörglas                                      0,30 kr

12 st punchglas                                1,00 kr

9 st punchglas                                  0,45 kr

4 st brännvinsglas                            0,40 kr

1 st sejdel                                          0,15 kr

1 st punchkaraffin                             1,00 kr

1 vattenkarrafin                                  0,25 kr

1 st ättikskaraffin, 1 st tillbringare  0,50 kr

1 dussin kaffekoppar                       2,50 kr

½ dussin assietter                           0,50 kr

Det sammanlagda värdet för detta, 7,85 kr, känns kanske inte så mycket. Om man räknar upp det med inflationen till idag så blir det 487 kr men om man gör en jämförelse av köpkraften motsvarar det mellan 5 och 10 tusen kronor omräknat till köpkraft idag. De intressantaste är nog ändå att en ung ensamstående man är så välutrustad med dessa saker. Han har möbler för 123 kr. Under rubriken ”Böcker och planscher” finner en stor samling på ca 100 böcker, tidskrifter mm för sammanlagt ca 41 kr.

 

Vidare så har han sängkläder för 85 kr, bla 17 lakan, 31 handdukar, 22 servetter, 7 örngottsvar och 8 kuddar.

Han har gångkläder för 168 kr bla 5 kostymer, 4 rockar, 40 kragar, 10 skjortor, 16 par manchetter, 22 näsdukar, 22 par strumpor och en sidenklänning (!)

 

Totalt är hans bo värderat till 1877 kr och 60 öre.

Utifrån allt detta ser man en förmögen ung man men när vi tittar på hans skulder ser det inte riktigt lika bra ut. Han har skulder fördelat på hela 15 olika personer och företag. Bla är han skyldig sin bror Axel hela 562 kr. När man lägger på begravningskostnader på 388 kr blir den totala skulden hela 1584 kr och 48 öre.

 

Detta resulterar då i en nettobehållning på 293 kr och 12 öre. Hans enda arvinge, brodern Axel, får denna behållning som bara täcker ca hälften av det han lånat ut till brodern.

 

Den yngre sonen Axel Fredrik Bausard flyttar 13 maj 1884 till Östanfors, Folkärna socken i Dalarna. En notering i HFL anger ”Häktas i Stockholm 24/1 84” Han överförs till sidorna över ”obefintliga” 1885 och anges då som fd bokhållare. 1887 flyttar han tillbaka till Gävle. 1890 bor han i Östra kvarteret östra delen. Han dör 1893 i Gävle, 40 år gammal, av tuberkulos. Hans bouppteckning anger att inte hade några anhöriga och inga tillgångar.

 

Hemma i Kärven gifter sej Lars Erssons son Olof Larsson och tar över hemmanet kring 1860. Lars dör 1876, 81 år gammal och Catharina själv dör 1877, 75 år gammal.

 

Som misstänkt men obekräftad ana till Carl Andreas Boussard kan nämnas att en Nicolaus Boussard (ca 1610-1670) kom till Sverige och jobbade som smältare vid Wesslandsbruk. Hans son Erik var smed vid Lövsta bruk och var troligen farfars farfar till fiskaren och spelmannen Byss Calle 1783-1847.
Därimellan jobbade släkten vid Öhns Bruk.
Boussard blev på svenska Bössa som lokalt blev Byssa och Byss.

Carl Andreas gren av släkten dog ut med hans söner men det finns fortfarande många människor med namnet Boussard i Sverige idag, bla i Tierps kommun.

 

I skattetorpet i Göksnåre tar sonen Anders över.