Catarina Persson/ Lindroth (27/5 1809-20/11 1864)

Hon föds i Tegelsmora med föräldrarna Per Persson (16/8 1780-1/3 1841) och Brita Jansdotter (1/9 1773-19/5 1843) När hon är 11 år flyttar familjen till Göksnåre nr 2B där hon bor till 1834 då hon flyttar till Ängskär och gifter sej med sjömannen Hans Lindroth (25/6 1814-11/2 1882) De får Maja Brita (23/12 1834-6/10 1909) se nedan, Eric (15/7 1837-26/8 1937) som dör 1 ½ månad gammal och Johanna Kristina (4/9 1938-9/5 1840) som dör 1 ½ år gammal. De flyttar 1839 till till hennes föräldrar i Göksnåre. 1940 flyttar de till Göksnåre nr 4 där han får jobb som dräng. Där får de Johan Eric (22/9 1841-29/7 1897) se nedan innan de 1841 flyttar till Storsten, Slada där de blir torpare. De får Catharina Lovisa (10/2 1843-17/11 1870) se nedan, Hans (13/8 1845-13/9 1902) se nedan, Axel (23/3 1848-5/2 1902) se nedan och Carl Petter (20/12 1850-) se nedan. Hans straffas för stöld 1855 och döms till kyrkoplikt. Catharina dör 1864, 55 år gammal, av lungsot, 1865 flyttar han med de två yngsta barnen till Hållens ägor där han blir strandsittare och dräng. 1874 flyttar han till ett torp under Slada nr 7 tillsammans med den jämnåriga änkan Brita Kajsa Holmgren (14/9 1814-28/4 1888) som anges som hans piga. Hans dör 1882, 67 år gammal, utan angiven orsak.

 

Dottern Maja Brita (23/12 1834-6/10 1909) gifter sej med Johan Gustav Stag (3/2 1832-29/5 1885) från Österlövsta. Hon dör 74 år gammal i Skärplinge.

 

Sonen Johan Eric (22/9 1841-29/7 1897) byter namn till Lindlöf och flyttar 1865 till sin bror Hans i Gävle, se Hans berättelse nedan. Han gifter sej med dottern i huset Christina Matilda Söderberg (12/10 1830-12/9 1890) och de får tvillingarna Carl Erik (19/7 1868-11/10 1940) och Johanna Christina (19/7 1868-) På slutet av 1860-talet blir han fiskare. Den fastighet de bor i bebos och ägs av borgaren och fiskaren Erik Gustaf Söderberg (3/4 1802-23/9 1868) och hans familj. 1881 köper Jan Eric och hans bror Hans halva gården var. Jan Eric flyttar sen med sin familj till Utvalnäs. Han dör 55 år gammal i Utvalnäs, Gävle.

 

Dottern Catharina Lovisa (10/2 1843-17/11 1870) arbetar som piga i Hållen när hon dör 27 år gammal.

 

Sonen Hans (13/8 1845-13/9 1902) följer sin namnes och fars fotspår och blir sjöman. Han flyttar, 16 år gammal, till Hästskär, Österlövsta som dräng 1861. 1862 flyttar han till Grönö nr 3 och 1863 till granngården. 1865 flyttar han till fastighet nr 47 i Gävle tillsammans med sin bror sjömannen Jan Erik som kommer direkt från Hållnäs. På slutet av 1860-talet blir Hans sjöman. Den fastighet de bor i bebos och ägs av borgaren och fiskaren Erik Gustaf Söderberg (3/4 1802-23/9 1868) och hans familj. 1870 kommer även brodern Karl Petter hit och blir sjöman men han anges senare som ”rymd 8 år” Hans har inskrivningsnummer 550 vid Gävle sjömanhus. Han mönstrar på skeppet Gustav Wasa till Palma som lättmatros i september 1871. I maj 1872 mönstrar han av i Gävle. I augusti samma år mönstrar han på skonertskeppet Catharina till till Palma som matros. Han mönstrar av i juli 1873 i Stockholm. I oktober mönstrar han i Gävle på skeppet Helena till Swansea som matros. Först i juni 1875 mönstrar han av i Gävle. Han gifter sej 28/12 1875 med dottern i huset Margareta Johanna Söderberg (22/3 1843-20/8 1909) från Gävle. De får Carl Gustav (28/1 1877-16/3 1877) som dör 1 ½ månad gammal och Hilma Margreta (22/11 1878-15/12 1933)

1881 köper Hans och hans bror Jan Erik halva gården var. Brodern flyttar sen med sin familj till Utvalnäs och Hans blir då ensam ägare av fastigheten. Han mönstrar på i Stockholm i maj 1882 på slupen Christina som befälhavare. Han är då även angiven som ägare till skeppet. I oktober mönstrar han av i Gävle. I april 1883 mönstar han på sitt skepp igen för inrikes sjöfart och mönstrar av i september. I slutet på 1890-talet säljer han halva fastigheten och 1901 flyttar de till Ledskär, Skärplinge. Han dör 1902, 57 år gammal. Död- och begravningsboken anger: Olyckshändelse. Drunkning vid segling i bottenviken. Liket ej påträffats. Hans hustru dör 1909, 66 år gammal. Deras dotter Hilma Margareta gifter sej 1903 med skepparen Karl Edward Andersson (15/3 1873-26/12 1905) från Slada, Hållnäs. Han dör, 32 år gammal, efter 2 års äktenskap utan angiven orsak och hon gifter om sej 1908 med fiskaren Johan Axel Leufstadius (15/7 1881-22/2 1966) från Ledskär. De får Erik Einar (29/6 1909-15/8 1980), Axel Åke (28/3 1914-6/3 2005) Hilma Margareta dör 1933, 55 år gammal, av kräfta.

 

Sonen Axel (23/3 1848-5/2 1902) gifter sej 1875 med Brita Lovisa Zätterberg (15/8 1845-16/3 1923) från Västland. Han dör 53 år gammal i Näs, Västland.

 

Sonen Carl Petter (20/12 1850-) flyttar 1870 till sina bröder i Gävle. Se i berättelsen om Hans ovan. Han blir sjöman men han anges senare som ”rymd 8 år”