Carl Olof Ersson (29/4 1831-5/4 1887)

Han föds i Göksnåre 4, Sörgården med föräldrarna skattebonde Eric Ersson (26/10 1790-30/3 1862) och Maria Ersdotter (9/9 1795-21/8 1867) Han flyttar till Östmora Valö 1855 som dräng, 1856 flyttar han vidare till Kyrkbyn, Film först som som dräng och senare som frälsebonde under Österby bruk. Han gifter sej med änkan Sara Karin Jansdotter (10/10 1831-5/11 1908) från Film. Hon har Anna Kajsa (4/10 1855-) från sitt första äktenskap. De får tillsammans Jan Erik (21/7 1858-), Maria (30/5 1860-7/1 1863) som dör knappt tre år gammal av mässling, Carl (25/1 1863-), Maria (22/9 1865-), Gustaf (1/11 1867-8/11 1868) som dör ett år gammal av diaree, Anders Gustaf (8/10 1869-), Helmer (22/5 1871-26/8 1871) som dör tre månader gammal av bröstsjukdom och Johanna Matilda (22/12 1872-9/6 1873) De flyttar till Klyfvinge, Rasbokil 1873, även här som frälsebönder under Österby bruk. Här dör den nyfödda dottern Johanna Matilda 1873 av slag innan de får Ernst Joel (13/7 1875-) Carl Olof dör 56 år gammal 1887. Deras son Carl tar över.