Carl Andreas Andersson (7/1 1881-27/9 1945)

Carl Andreas föds i Göksnåre nr 1 med föräldrarna Anders Petter Karlsson (7/3 1851-17/4 1900) och Maria Katarina Andersdotter (8/11 1851-23/6 1886) Han flyttar 1902 till Norrby, Valö som dräng. 1903 flyttar han tillbaka hem till familjen i Göksnåre. Han blir kvar hemma till 1908 då han flyttar till Värdshuset, Forsmark som dräng till handlaren. 1909 gifter han sej där med Ester Teresia Andersson (16/6 1889-28/12 1926) från Hökhuvud. De får Sven Georg (23/4 1910-x/6 1988) se nedan, innan de flyttar 1911 till Prästgården, Börstil. Där blir han statdräng tills de flyttar 1913 till Snesslingeberg där han också blir statdräng. Redan 1914 flyttar de vidare till Bruksroten nr 10, Forsmark där han blir ladugårdskarl. 1921 flyttar de igen nu till bruksroten nr 27 också nu som ladugårdskarl. De får nu sonen Karl Gunnar Harry (2/7 1922-1/5 2014) se nedan. Ester Teresia dör 1926, 37 år gammal, av lungsot innan Carl Andreas flyttar med sönerna 1928 till bruksroten nr 7 där han gifter om sej, 47 år gammal, med den 19-åriga Gunhild Adele Persson (8/8 1909-25/3 1979) från Öregrund. 1932 flyttar de till Valö och 1945 dör han, 63 år gammal, i Öregrund.

 

Sonen Sven Georg (23/4 1910-x/6 1988) gifter sej inte och dör 1988, 78 år gammal, i Uppsala.

 

Sonen Karl Gunnar Harry (2/7 1922-1/5 2014 gifter sej 1946 med Mary Astrid (13/4 1923-21/6 2000) från Vendel. Han dör 2014, 91 år gammal, i Uppsala.