Carl Andersson (16/1 1840-21/4 1931)

Han föds i Göksnåre 4B, Kumlet med föräldrarna Anders Ersson (24/8 1800-21/11 1865) och Anna Mattsdotter (1/11 1793-) Han är 20 år gammal när han flyttar till Gävle 1860 där han blir dräng hos en boktryckare. Han flyttar till 2:a roten, fastigheten 40 ¾. 1862 flyttar han till Västanå i Älvkarleby, han är då snickarlärling men börjar som glasmästarlärling hos glasmästaren Clas Magnus Rönnbom. Samma år flyttar glasmästaren med familj till Kv Svalan nr 1, Svartbäcksroten i Uppsala och Carl flyttar med. I augusti 1863 flyttar han tillbaka till Göksnåre och sitt föräldrahem. Han jobbar då som snickarlärling åt sin bror som övertagit hemmanet.

1865 flyttar han till Grönö och gifter sej med Kristina Johanna Grönqvist (6/6 1841-22/10 1931) Hon är dotter till båtsmannen nr 32 Carl Grönquist på Grönö ägor. Han arbetar som snickare och de får Klara Johanna (19/10 1866-8/6 1951) se nedan och Adolf (26/10 1867-2/7 1946) se nedan innan de flyttar 1868 till Skärplinge nr 2, 3/8 mantal som de köper. De får där Anna Lovisa (31/3 1870-7/12 1949) se nedan och Axel (10/1 1872-25/5 1955) se nedan. De flyttar 1872 till Tierp och Eskesta nr 3, ½ mantal som de köper. De får Hilma Augusta (9/9 1873-3/3 1969) se nedan, Gustaf Albert (24/4 1875-10/12 1968) se nedan, Otto (12/12 1876-31/12 1876) som dör 19 dagar gammal av allmän svaghet och Elias (17/4 1878-31/5 1955) se nedan innan de flyttar 1879 till Kårbo, Sätra rote i Västland där han arbetar som snickare. De får Fritz Oskar (17/10 1881-13/5 1953) se nedan och Hulda Maria (13/11 1883-16/1 1894) som dör 10 år gammal. 1886 flyttar de till Marma nr 3, 5/9 mantal som brukare under Öns bruk, Älvkarleby. Alla övriga av deras 10 barn överlever resten av barndomen och flyttar ut, det är bara sonen Karl Axel med familj som tagit över hemmanet och dottern Anna Lovisa som bor hemma med sin oäkta son Karl Bertil (22/2 1897-20/11 1991)

Carl, Kristina Johanna, dottern Anna Lovisa med sin son flyttar till Åbyggeby, Hille 1915. Även den, sen tidigare, utflyttade sonen Adolf flyttar med. De blir brukare under Korsnäs. 1920 gifter sej sonen Adolf och flyttar. Carl dör i april 1931, 91 år gammal av ålderdom och hans hustru dör i oktober samma år, 90 år gammal av ålderdom.

Deras liv kan sammanfattas med 66 års äktenskap i 6 olika boenden och 10 barn. 8 av barnen blev riktigt gamla, mellan 72 och 95 år.

 

Dottern Klara Johanna (19/10 1866-8/6 1951) gifter sej med Anders Söderman (6/8 1858-26/5 1905) från Tierp. Hon dör 1951, 84 år gammal, i Tierp.

 

Sonen Adolf (26/10 1867-2/7 1946) gifter sej med (-före 1946) Han dör 1946, 78 år gammal, i Åbyggeby, Gävle.

 

Dottern Anna Lovisa (31/3 1870-7/12 1949) gifter sej inte. Hon dör 1949, 79 år gammal, i Åbyggeby, Gävle.

 

Sonen Axel (10/1 1872-25/5 1955) gifter sej 1899 med Maria Mårtensson (10/5 1872-21/5 1934) från Älvkarleby. Han dör 1955, 83 år gammal, i Marma, Älvkarleby.

 

Dottern Hilma Augusta (9/9 1873-3/3 1969) gifter sej med Karl Axel Wideberg (25/6 1875-19/10 1953) från Älvkarleby. Han dör 1953, 78 år gammal, i Gamla Uppsala och hon dör 1969, 95 år gammal, i Uppsala.

 

Sonen Gustaf Albert (24/4 1875-10/12 1968) gifter sej med Johanna Margareta Hillgren (16/3 1880-26/2 1958) från Älvkarleby. Han dör 1968, 93 år gammal, i Älvkarleby.

 

Sonen Elias (17/4 1878-31/5 1955) gifter sej 1905 med Ida Justina Pettersson (16/6 1881-27/5 1948) från Tierp. Han dör 1955, 77 år gammal, i Enskede, Stockholm.

 

Sonen Fritz Oskar (17/10 1881-13/5 1953) gifter sej 21/11 1914 med Ester Maria Ekeberg (18/3 1886-11/12 1959) från Jumkil. Han blir timmerman. Han dör 1953, 71 år gammal, i Bromma, Stockholm. Nockebyv 23