Bruksskogvaktare Carl Olle Högberg 1905-1919

Carl Otto Högberg (23/7 1875-1/9 1955) och Maria Augusta Källberg (30/5 1871-3/9 1942)

Han föds i Söderala i Gävleborgs län med föräldrarna

skogvaktaren och sen hamnmätare vid Ljusne Masugn Olle Högberg (5/1 1845-17/11 1937) från Hammarsfors i Örebro län och Karolina Jakobsdotter (24/9 1836-4/4 1923) från Knista i Örebro län, inflyttad från Stockholm 1872.

De flyttade till Kilby, Alunda 1879 där fadern blev skogvaktare. 1889 kommer en fosterson Karl Gustaf Fredrik Högberg (10/8 1879-24/6 1929) från Jakobs Församling, Bromma, Stockholm. Han blev senare skräddare och fotograf men dog 1929, 49 år gammal.

Carl Otto gör värnplikten 1896. Hans föräldrar flyttar till Österbybruk och han flyttar till Sätra i Gefle 1899.

Där är han registrerad som skogvaktare och ensamstående. Sätra, nu en modern stadsdel i Gävle, var här en mycket liten by tillhörande Hille socken.

Hon föds i Finnerånger, Västland med föräldrarna rättaren Jan Erik Källberg (7/4 1833-29/3 1910) från Västland och Maria Andersdotter (11/4 1840-21/4 1925) från Västland.

Hennes farfars far var ordinarie båtsman Hans Källberg (1762-1809) från Vendel. Han kan vara bror med vår Matts Källberg (16/2 1768-21/4 1836) från Västland som var skogvaktare här 1807-27.

De gifter sej 1900 och flyttar till Håkanbo, Hemstanäs, Skog i Hälsingland där han blir skogvaktare. Samma år flyttar de till Hyltinge i Södermanland där de får Carl Herbert (16/3 1901-19/8 1976) se nedan och Axel Otto (8/5 1902-28/12 1983) se nedan. De bor kvar fram till 1904 då de flyttar till Haga arbetarbostäder tillhörande AB Sparreholms Ångsåg där han jobbar som skogvaktare. En oklarhet är att de anges komma från Åboö när de sedan flyttar in till Göksnåre 1905. Här får de sen Johan Harry (17/8 1909-28/1 1994) se nedan.

Från Leufsta bruks avräkningsbok för år 1917 kan följande utläsas:

Lön 1075 kr

För boställets skötsel 100 kr

Tillverkning för bostället 30 kr

Jaktvård (hundars vakt 5 kr och vaktdjurs dödande 13,25) 18,25

Herrgården (någonting med vilt) 2 kr

Summa inkomster och ersättningar: 150 kr 25 öre.

Maria Augusta bevittnar det sista husförhöret i huset 1918.

De flyttar till Knivsta 1919. De benämns som småbrukare på Lustigkulla ägor i Vrå.

Fågelsången står klart som nytt skogvaktarboställe i Göksnåre detta år.

Hennes mor är med hit till Vrå och hon dör 1925, 85 år gammal.

Maria Augusta dör 1942, 71 år gammal i Vrå och Carl Otto dör 1955, 80 år gammal, i Vrå.

 

Sönerna Herbert (15 år) och Axel (14 år) 1916. Fotograf Gustav Wilhelm Reimers. Bilden från Digitalt Museum.

 

Sonen Carl Herbert (16/3 1901-19/8 1976) föds i Ripsa i Södermanlands län. Han är 4 år när de kommer till Göksnåre.

Han flyttar till Gävle (Staffans församling) 1914. Han bor där hos sin morbror garvaren Karl Axel Arvid Källberg (30/10 1877-17/6 1951) och hans hustru.

Han flyttar tillbaka 1917. Han flyttar med till Knifsta 1919 och i september 1922 flyttar han till Uppsala men i november 1923 kommer han tillbaka och anges som studerande/kontorsbiträde. Han gifter sej med Ingeborg Josefina Jonsson (21/6 1900-19/12 1990) i april 1930 och de flyttar till Uppsala i maj. Han anges då som köpman. De får sonen Hans Herbert (29/1 1936-16/8 2016) se nedan. 1930 anges att de bor i kv. Gundborg 17b i Uppsala. Han är handelsresande i företaget AB Agge (det var ett företag som lades ner i början på 1960-talet) och tjänar 2500 kr/år. Hans hustru Ingeborg Josefina är sömmerska och tjänar 1100 kr/år. Hans yngre bror Johan Harry (17/8 1909-28/1 1994) bor hos dem.

Carl Herbert dör 1976, 75 år gammal och begravs på Gamla Uppsala begravningsplats.

-Deras son Hans Herbert (29/1 1936-16/8 2016) gifter sej 1960. Han dör, 80 år gammal, i Rasbo.

 

 

Sonen Axel Otto (8/5 1902-28/12 1983) föds i Hyltinge i Södermanlands län. Han är 3 år då de flyttar till Göksnåre. Han flyttar med till Knifsta 1919 där han jobbar som jordbruksarbetare och bor kvar hos sina föräldrar 1938. Han är 40 år gammal när han gifter sej 1942 med den 24-åriga Olga Virginia Pettersson (23/6 1918-19/1 1999) från Vidbo, Märsta och de bor kvar på Lustigkulla ägor. Han dör 1983, 81 år gammal och hon dör 1999, 80 år gammal, på Ängbygården, Knivsta.

 

 

Sonen Johan Harry (17/8 1909-28/1 1994) föds i Göksnåre och flyttar med till Knifsta 1919. Han flyttar till Tensta i november 1927. Han gifter sej 1932 med Sally Margareta Fagerberg (23/1 1909-22/12 1968) från Odensala. De bor på Stramaljvägen i Bromma när hon dör 59 år gammal. Han dör i Bromma 1994, 84 år gammal.