Axel Wilhelm Hållman (19/2 1884-31/12 1963)

Han föds i torpet Skäret i Göksnåre med föräldrarna Lars Eric Hållman (23/6 1836-27/3 1885) och Anna Brita Österberg (21/8 1840-20/12 1926) Han flyttar till Yttertorp, Valbo 1901 och får jobb som dräng. 1903 flyttar han vidare till Häcklinge, Valbo som dräng. 1906 flyttar han vidare till en annan gård i Häcklinge där han blev körkarl. 1908 flyttar han till Gävle och 1911 gifter han sej med Signe Antoinetta Landberg (9/8 1884-24/11 1922) från Gävle och de flyttar till ett annat ställe i Gävle. Nu är han bokhållare och handlare. De får dottern Astrid Birgitta (31/8 1912-14/10 2006) se nedan. 1915 flyttar de till Borgby, Kristinehamn och han blir handelsbodshållare. De flyttar vidare till fastigheten Torget 6 och 7. Hustrun Anna Brita dör 1922 av lunginflammation, hjärtfel och magsår. 1925 gifter han om sej med Agda Elisabet Bergström (21/2 1889-2/9 1992) De får dottern Ingrid Elisabet (26/8 1926-) se nedan. Axel Wilhelm bor kvar i Kristinehamn tills när han dör 1963, 79 år gammal. Hans hustru Agda Elisabet bor kvar och är hela 103 år gammal när hon dör 1992.

 

Dottern Astrid Birgitta (31/8 1912-14/10 2006) flyttar till Högalid, Stockholm 1937 och gifter sej med folkskolläraren och senare rektorn Karl Gösta Holger Aldener (16/8 1911-20/3 2001) från Hallsberg. De får barnen Birgitta, Ulf, bo och Lottie. Gösta satt i Stockholms stadsfullmäktige 1962-70 och i landstinget 1970-73. Han dör 2001, 89 år gammal och hon dör 2006, 94 år gammal, båda i Hägersten, Stockholm.

 

Dottern Ingrid Elisabet (26/8 1926-) gifter sej med Gunnar Fredrik Ehmer (24/4 1924-3/4 2009) från Gävle. Hon bor 2020 i Sollentuna.