Axel Wilhelm Hållman (19/2 1884-31/12 1963)

Han föds i torpet Skäret i Göksnåre med föräldrarna Lars Eric Hållman (23/6 1836-27/3 1885) och Anna Brita Österberg (21/8 1840-) Han flyttar till Yttertorp, Valbo 1901 och får jobb som dräng. 1903 flyttar han vidare till Häcklinge, Valbo som dräng. 1906 flyttar han vidare till en annan gård i Häcklinge där han blev körkarl. 1908 flyttar han till Gävle och 1911 gifter han sej med Signe Antoinetta Landberg (9/8 1884-24/11 1922) från Gävle och de flyttar till ett annat ställe i Gävle. Nu är han bokhållare och handlare. De får dottern Astrid Birgitta (31/8 1912-) 1915 flyttar de till Borgby Kristinehamn och han blir handelsbodshållare. De flyttar vidare till fastigheten Torget 6 och 7. Hustrun dör 1922 av lunginflammation, hjärtfel och magsår. 1925 gifter han om sej med Agda Elisabet Bergström (21/2 1889-) De får dottern Ingrid Elisabet (26/8 1926-). Dottern Astrid Birgitta flyttar till Högalid, Stockholm 1937. Axel Wilhelm bor kvar i Kristinehamn till sin död 1963.